Exkurze do Cihelny

V pátek jsem byl exkurzně v závrtu Cihelna ve Vilémovicích, se záměrem zvážit lepší přístupnost a možnosti na konci. Bylo dosaženo koncového místa-blátivého sifonku pod megazávalem. Tento zával v minulosti starší členové vilémovické skupiny houževnatě obcházeli, až se nechtělo zdát, co všechno tam zvládli…Když uvážím přístupovou cestu charakteru malých plániv. Jeskyni začíná povodňovým kanálkem (který jsme nedávno čistili) délky asi 30m, následují úzké meandy a obtížné úžiny. Potom je krásná 3m studnička a pod ní polosifon. Pak se chodba zvedá do síňky s odbočkami a prvními pravostranými přítoky a komíny směrem od nekrasu-přes kopec je vesnice Krasová. Dále dojdeme k asi 5m hluboké puklinové propástce, kde už chodby mohutní. Zanedlouho jsme u bloku s čajem a lihovým vařičem, kde je namotán oldschoolový lankáč(má nejlepší roky za sebou) do svažující se propasti. Sestup i výstup se s největší opatrností zdařil. Pak už jsou úzké průlezy mezi zmíněným závalem oddělující zasucené dómky. Inu velmi výživné…

autor: admin1