Dřevení na Řičánce

V sobotu 7.7.2010 jsme se opět sešli na naší oblíbené lokalité,Řičánkově skále.Od desáté hodiny dále jsme se tam postupně shromáždili v sestavě Kuča,já,Skirit,Lukáš a Michal s naší nezbytnou společnicí Sallinkou.Poté,co se předešlou sobotu podařilo Kučovi se Skiritem odtěžit část závalu,jsme nabrali tempo.Dokonce jsme vynechali i společnou přestávku na oběd a různě se vzájemně prostřídali.Díky tomuto a skutečnosti,že jsme vydrželi v plném tempu až do osmnácté hodiny,udělali jsme relativně velký pokrok.Podařilo se nám odtěžit celou levou stranu šachty až do hloubky cca 2,5 m a tuto část kompletně vydřevit.Díky již, doufejme,opravdu stabilnímu zajištění jsme vyřešili problém asi nejrizikovější části této nestabilní navážky.O tom,že to bylo již opravdu za minutu dvanáct svědčí i to,že do trhliny v přilehlém svahu se už vejde noha dospělého blátivce.Po ukončení akce a sbalení lopatiček a báboviček jsme se já s Kučem přesunuli na základnu v Březině.Bylo to sice mimo původní plán,kdy bylo předběžně dojednáno,že popijem s Jožanem na ponoru.Ten ale musel z pracovních důvodů odcestovat.Přesto jsme strávili hezký večer při grilování masa,trošce alkoholu a hlavně naplánování úžasných objevů :-).Příští akce,předběžně naplánována za čtrnáct dní,(kvůli zaneprázdněnosti většiny zúčastňujích se členů v příštím týdnu) by měla spočívat v postupném odtěžování druhé silně nestabilní stěny.Tímto jsou všichni co nejsrdečněji zváni na tuto akci.Nezbývá než doufat,že se sejdem v co nejsilnější sestavě,ať už šachtu co nejdříve stabilně zajistíme a vydáme se vstříc velkým objevům.

autor: Hadař