Činnosť OS Čachtice v roku 2014

Takmer každý jaskyniar v kútiku duše dúfa v splnenie svojich snov, v ktorých vidí aj nesplnené priania z objavovania podzemných krás. Skupina v ktorej pôsobí je jeho bijúcim srdcom a motorom ísť vpred. Bilancia desiatok akcií v tabuľkách a výsledky v domácich lokalitách mizerné. Roky ubiehajú. Blúdenie a hľadanie nového v kalnej vode. Po rokoch čakania to začalo v OS Čachtice žiť. Prišiel rok, v ktorom skupinu oživilo niekoľko nových tvárí, nadobudli sme novú spoluprácu a posunuli sme prah v objavovaní niekam vyššie a to vďaka novej sile a túžbe. Všetko vďaka ľudom, ktorí pred krátkym časom ani netušili čo jaskyniarstvo obnáša a dnes si získalo ich srdce. Ďakujem priatelia.

 

 

Čachtická jaskyňa: Začiatkom roka montujeme nové lano na traverze vo Veľkej pukline a Priepasťovom dóme. Tenké oceľové lanko bolo skôr psychickou podporou na traverze. 7.2. prichádza tým skúmajúci Kryogénne kalcity v jaskyniach. (Orvošová, Lanczos, Šurka, Milovský). Po nekončiacom plazení sa v blate usudzujeme, že nález je v jaskyni takmer nemožný až prichádzame na posledné miesto, a tým je Veľká kaplnka. Monika radostne prehlási, že máme! Kryštalická hmota je jemná a pripomína piesok(?) Pre neznalého je to ťažko identifikovateľné. Po neskoršej obhliadke v labáku múzea  SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši sa najpodobnejšie nachádzajú v Javořiské jeskyni. Mamutí zub, ktorý bol pred dobou nájdený v Čachtickej jaskyni sa po zakonzervovaní a zdokumentovaní odovzdal 21.2. do múzea v Liptovskom Mikuláši.  Po tom, ako nás oslovila nemecká televízia ZDF sa spoločne vyberáme do Čachtickej jaskyne natočiť rozhovor do pripravovaného dokumentu. Prebehlo pár kopacích akcií a liezlo sa pár komínov v jaskyni. V jednom z nich sa podarilo dostať na Traverz vo Veľkej Pukline. V Čachtickej jaskyni bolo v priebehu roka zorganizovaných 10 akcií

OMVJ: Hlavným pracoviskom v roku bola jaskyňa OMVJ (Odkiaľ Majko vyhnal jaskyniarov). Na akcii sa darí v zložení Kubičina, Herich, Kumičík, Martiš objaviť v hĺbke 5m otvor, z ktorého vanul intenzívny prievan. Priestor bol ťažko prielezný a hrozilo zosunutie sondy, ktorá mala steny takmer len v spraši. Masív začínal až v hĺbke 4,5m. Padlo rozhodnutie a sondu bolo treba zabezpečiť skružami. Prebehlo rozšírenie sondy a zabetónovanie platne, na ktorú budú skruže osadené. Vstup do jaskyne je v boku,  tak  by nemal hroziť posun skruží. Ďalšiu akciu  sa stretáme v počte dvanásť ľudí. Karol a Tomáš postupne dovážajú skruže z výrobne v Dolnom Srní. Druhá skupina postupne upravuje priestor a osádza skruže. Spodná skruž bola ešte zabétonovaná na celú jej výšku. O 16:00 máme skruže osadené na výšku 5,5m. Jedna skruž zostala v rezerve. Pre lepší presun do pukliny bola odvŕtaná časť skruže. Následne sa na akciách prevažne Kubičina a Ševčík dostávajú do hĺbky 10m až sa na akcii dňa 27.6. v zložení L. Kubičina, J. Ševčík a K. Kýška objavujú úzky otvor, cez ktorý sa im darí postúpiť do hĺbky 17m a objavujú priestor 5x2x6. Pevné steny, kde tu visiaci kameň a menší komín do hora. Dno priestoru tvorí prevažne prepláchnutá suť. Na nasledujúcej akcii sa darí dostať komínom do paralelnej studne, ktorá kopíruje priestor.  Na akcii boli nájdené úlomky črepín. Najbližšie akcie boli venované rozširovaniu objavnej úžiny. 29.11. prebehla veľká akcia ,na ktorej bol osadený rebrík do skruží, za ktorý sa môžeme poďakovať Františkovi Musilovi. Ďalej bola na akcii osadená mreža a bolo vyťažené množstvo sute. Podľa meraní sa teplota v jaskyni pohybuje okolo hranice 8 °C. V OMVJ bolo v priebehu roka odpracovaných 16 akcií.

Beckovská jaskyňa: Na akcii 2.2. bolo v jaskyni napočítaných 91 netopierov. Prevažne Podkovár malý. Až v polovici roka sa začína skupina intenzívnejšie zaujímať o výskum v jaskyni. Na dne sa po odstránení pár kameňov podarilo postúpiť 5m. Plazivka je ku koncu veľmi úzka a ďalšie práce by v nej boli náročné. Následne sa na akcii v Majkovom dóme podarilo cez malé okienko postúpiť o 20m ďalej. 27.-28.9 prebehli rozsiahle čistiace a rekonštrukčné práce na Beckove. V prvom rade bolo vytiahnutie vstupného rebríka do jaskyne. Prebehlo kompletné vybrúsenie, zvarenie, základná a vrchná farba. Dostať rebrík von z jaskyne bolo veľmi obtiažne, ale podarilo sa. Popri prácach na rebríku sa rozhodlo, že sa kompletne vyprace maringotka v tesnej blízkosti jaskyne. Otrhanie sololitu zo stien a stropu, plus mnoho drobnejších prác. Po dvojdňovej pracovnej akcii sa zdarilo všetko potrebné spraviť a následne sa podarilo na akcii odviezť všetok prebytočný materiál a odpad na smetisko. 

Bodovský ponor: Na akcii 29.3. sa kopalo v najvzdialenejšom mieste jaskyne. Studňa, v ktorej sa ťaží prevažne prepláchnutý štrk. Popri kopaní bola nájdená úzka odbočka,¬ z ktorej vanul intenzívny prievan a tým sa stáva lokalita veľmi nádejnou. Počas akcie sa vyťažilo 11 amfor. Bohužiaľ sa na tejto nádejnej lokalite ďalšia pracovná akcia v roku nekonala.

Landrovská jaskyňa: Akcií bolo v tejto jaskyni za tento rok pomenej. Pracovalo sa v Starej chodbe, kde sa snaží preniknúť v zasutenej pukline po prievane do voľných priestorov. 

Beckovské skalice: Na asi troch akciách sa podarilo nájsť prievanové miesta. Postup vo svahu je možný len v jednej jaskyni, ktorá má pevný strop a steny. Ostatné sondy a jaskyne sú vo veľkom blokovisku, ktoré je životu nebezpečné.

Iné: Počas roka prebehlo niekoľko povrchových akcií v Čachtickom krase. Kontrolne bolo navštívených niekoľko jaskýň (bez zmeny). Voda v Hladovom prameni klesla tento rok pod lávky. V jaskyni prebehli krátke čistiace práce prevažne po návšteve turistov. Taktiež nám definitívne odrezali zámky na jaskyni. Uzáver je nepoužiteľný. Natočili sme rozhovor pre TV Pohoda o jaskyniach v okolí Nového Mesta nad Váhom. Na jednej akcii sme boli pomôcť v Čachtických katakombách na kopacom prieskume a čistení podzemia. Akcia zdarená a nadobudli sme nové kontakty. 

Začiatkom leta prebehlo prvé medzinárodné stretnutie jaskyniarov v Čachtickom krase. Akcie sa celkovo zúčastnilo okolo 50 ľudí z Poľska, Českej republiky a Slovenska. Viac o akcii sa dočítate v Spravodaji SSS 4/2014. 

S Barborou Appelovou bola usporiadaná akcia pre deti v Čachtickom krase. Detská záujmová skupina z Moravského krasu navštívila jaskyne Čachtická a Hladový prameň. O akcii sa dočítate v autentickom článku od jedného z mladých účastníkov akcie v Spravodaji SSS 4/2014

OS Inovec: V Fosílnej vyvieračke, hlavnom pracovisku Ivana Demoviča sme pomohli na dvoch kopacích akciách. Držíme Ivanovi palce, aby našiel kľúč od spodného systému Čachtickej planiny. Taktiež sme boli pomôcť v Jaskyni pod vrátnom, ktorá bola sťažená hustým dažďom. 

Trenčiansky Speleoklub: Začiatkom roka tesne pred schôdzou klubu sme sa zúčastnili povrchovej akcie v okolí Soblahova. Taktiež sme sa zúčastnili povrchovky v Opatovskej doline, kde boli nájdené perspektívne miesta na prieskum. 

Slovensko: Na februárovej akcii v Demänovskej doline  sa podarilo takmer behom dvoch týždňov dvojici Pavel Herich a Lukáš Kubičina, ktorých navštívili priatelia zmapovať 1 105m zameraných polygónov čím presiahol Demänovský jaskynný systém hranicu 38km. (na decembrovej akcii presiahol DJS hranicu 40km). Postupne sa zúčastňujeme mnohých akcií v doline. Pomáhame v jaskyniach Pustá, Štefanová… Mapujeme, chodíme na povrchové akcie a zúčastňujeme sa kopacích prác prevažne v jaskyni Mieru, kde sa nám darí po pár akciách objaviť viac ako 300m nových priestorov, ktoré sa následne aj mapujú. Postupne sme pri pár menších objavoch v doline. Mapujeme aj v Beníkovej, Jaskyni Okno… Celkovo sa zúčastňujeme v priebehu roka viac ako 25 akcií v doline. 

V Jánskej doline navštevujeme Zlomiská, kde sa pričiníme pri kopaní nového vchodu do jaskyne. Navštevujeme Stanišovskú a zúčastňujeme sa na akcii na Ohnište kde Peťo Holúbek meria nadmorské výšky vchodov do jaskýň. Zúčastňujeme sa jaskyniarskeho týždňa v Malužinej,  valného zhromaždenia SSS, Speleomítingu, Speleofotografia,  pomáhame pri transporte materiálu v jaskyni Skalistý potok, navštevujeme bane v okolí odce Vernár kde nás sprevádza aj TV JOJ…

Zahraničie:  Moravský kras- Vo Větrné propasti sme na marcovej akcii skúmali v Švestkové propasti. Prístup na miesto je dosť obtiažny. Druhá skupina skúmala na dne Bílé tmy, kde sa podaril aj menší postup avšak priestor je zasedimentovaný. Pomohli sme v jaskyni Lopač, navštívili sme Amatérku, jaskyne na Holštejně a mnohé lokality Moravského krasu. Zúčastnili sme sa aj Workshopu- Turismus v krase a kras v turismu ktorý sa konal v chate Macocha.  Navštívili sme bane v Poľsku v blízkosti Krakova- Posadza (bane na síru).  Zo skupinou Speleodiver sa zúčastňujeme expedície do jaskyne Babuna v Macedónsku (spravodaj sss 4/2014) a koncom roka sa zúčastňujeme expedície do jaskyne Radavc v Kosove. 

 

Lukáš Kubičina predseda OS

autor: lukas