Čachtická a Landrovec

20.2.09- Čas akcie 09:30-19:30 a vonku príjemných -3C    Popis prác: 1.Cestou k jaskyni sme sa zastavili v Starom Lome v Indiánovej jaskyni ohľadom prievanov—-zaregistrovaný slabý prievan, tiež vytopené miesta za koncom jaskyne, ale i za hranou lomu.
2.Čachticka jaskyňa- odoberanie vzoriek hornín a minerálov na rozbor do Prahy. Miesta odberov: Veľká puklina (prístup k Jarinym dómom), Modrý dóm, chodba pred Rotundou, Slimákova chodba oproti Brčkovej (jej pokračovanie+ zaujímavé vzorky z najstaršej časti jaskyne).
3.Briestensky kontrola pristroja

 

21.2.09- Čas akcie 08:30-  17:00     Popis prác: ťaženie sutiny, ktorá  vypadla z komína na konci  Spodnej Bielej chodby asi 0,9m kubických na skládku pod vstupom. Minulý rok P. Pospíšil  vystužil strop chodby, lebo z komína sa 2x uvoľnil materiál. Komín má teraz výšku asi 5,5m. Touto akciou sme sa konečne  po 2 rokoch dostali za komín.

autor: lukas