História

História pokusov dostať sa do podzemia Čachtickej planiny je omnoho staršia ako objav Čachtickej jaskyne objavenej 10. augusta 1956 . Siahajú až do obdobia tesne pred prvou svetovou vojnou – do rokov 1912-1914. Ústrednou postavou týchto snáh bol vtedajší vysoký úradník, okresný slúžny žijúci v Čachticiach, Dr. Július
Ethey. Profesionálne prieskumné práce sa začali v roku 1951 (J.Majko a L.Blaha-Slovakotour). Až spomínaný objav Čachtickej jaskyne v roku 1956 v rámci činnosti profesionálnej pracovnej skupiny národného podniku Turista vedenej Jánom Majkom sa odštartovala nová etapa objavov na Čachtickej planine. Ich cielom prieskumu bolo nájsť jaskynné priestory vhodné na sprístupnenie. Sprístupňovacie práce sa neuskutočnili – vhodné priestory sa jednoducho nenašli. Ďalsie objavytelské a mapovacie práce pokračovaly aj v iných rokoch. Až v roku 1972 vznikla oblastná skupina Čachtice.

Od jej vzniku sa jej členovia aktívne zúčastnujú na jaskyniarskych akciách a podujatiach v nielen Slovenskej a Českej
republike.

Použitá literatura:

  • M.Sluka, Ako vznikla mapa Čachtickej jaskyne, SPRAVODAJ 2/2005
  • Marcel Lalkovič, Ako to bolo s Čachtickou jaskyňou , SPRAVODAJ 4/2005
  • Martin Sluka , Ako to bolo s Čachtickou jaskyňou 2. , SPRAVODAJ

1/2007

autor: lukas