090221 Pracovní – Propástka u Verunčiny jeskyně


Zahájení: – Ukončení: 10:00 – 16:00 / 14:20

Jména účastníků:
Havel, Kočí, Čermák, Grym, Bílý, Kožený, Zebel, Kalová M, Kalová A

Průběh a zvláštnosti:
Vytěžena skládka a asi 30 kýblů z čelby. Zajištěn vcho roxory, nainstalován provazový žebřík na čelbu

Vedoucí akce:
Havel
Hlídka na povrchu: Pí. předsedová

autor: Robert