Zpráva o registraci krasových jevů v lomu Mokrá (10)

kos, 1. 3. 2006 14:03
V těchto dnech se dokončuje již 10. závěrečná zpráva o registraci krasových jevů v dobývacím a těžebním prostoru lomu Mokrá v jižní části Moravského krasu. Práce má cca 30 str. a informuje o stavu j. V Mechovém závrtu a drobných jeskyních v aktivních částech lomu. Nově je lokalizována fosilní j. U Drtírny, kde právě probíhá paleontologický výzkum PřF MUB pod vedením čestného člena ZO 6-12 prof. R. Musila. Práce navazuje na celý sled zpráv Speleoklubu(1-9), které soustavně informuji o stavu zkrasovění ložiska od roku 1997. Např. ZZ 9 pojednává o výsledcích výzkumu a průzkumu Mokrské j., která je v současnosti největší fosilní jeskyní Mokerské plošiny.

autor: Redakce