Znova ideme na to-5.3.2009 Meandrová chodba v Čachtickej jaskyni

Vyrážame o 7:00 a pre problémy zo súčasným majiťeľom lomu ideme značkovaným chodníkom R.Drozda k jaskyni 1:30. Dovnútra vliezame o 9:45. Vnútri nás čaká milé prekvapenie-voda. Pokiaľ zídeme dolu,sme mokrý ako myši. Konečne po 2 rokoch sa objavuje občasný vodný tok. Po chvíľi sme vo Veľkej pukline. Dočasný rebrík končí asi 10m nad dnom Veľkej pukliny. Steny sú ako namydlené,ešte dobre že nie sú kolmé. Akosi sa zošmykneme na dno po členky do blata. Vliezame do Meandrovej chodby,pomaly sa presunieme na koniec k pracovisku. Sú tam tri bloky. Prvému dôrazný dohovor nepomohol,rozlomil sa na 3 časti. Ostatné dva boli na šrot. Prievan bol pulzný,raz sme zacítili smrad ako po skazených vajciach,ale dva išli našťastie opačným smerom. Pri druhom bloku sa sa my podarilo ulomiť železnú rúčku na kladive,našťastie sme ho už potom nepotrebovali. Mladý sa skúšal po odprataní nasúkať nohami do objavu-teda do studne. Vravel,že je to úzke. Skúsil som to po hlave a išlo to. Objavili sme objavené. Chodba  z Jariných dómov-spojka nepresných meračov. Na mape ide Meandrova chodba paralelne z posledným dómom v Jariných čo je kravina. Ono to ide priamo. Po vytransportovaní  materiálu na dno Veľkej pukliny,kde ho nechávame ideme von z jaskyňe. Počasie je príjemné-šero a prší. Čas je neúprosný. Tak riskujeme a zrýchleným presunom skratkou cez lom ideme na autobus. Cesta nám trvala 45 minút.Končíme doma o 18:00.

autor: lukas