Zlomené vrtáky a další blbodíry

Konec roku se nám blíží mílovými kroky, blíží se i okamžik rekapitulace úspěchů a neuspěchů za uplynulý ok. Proto naše kroky nustále směřují do tajemných hlubin, aby ona rekapitulace byla co nejvíce příznivá. I v období uplynulých čtrnácti dnů jsme se snažili každou volnou chvíli věnovat poznání, dohnání a předehnání. Podařilo se nám za toto období blátokoni věnovat devět dnů, popřípadě večerů.

První z nich nastal v úterý. Tento večer jsme věnovali technickým pracem v chodbě U zlomených vrtáků. I technika občas potřebuje údržbu a hýčkání. Věnovali jsme se čistění chodby v nejextremnějších profilech a v závěru akce i chvíli zapracovali v levé větvi za rozcestníkem. Tam se chodba bohužel zanořuje do studny, tudíž ji ponecháváme na pozdější dobu. Hlavní směr naštěstí vede na obrácenou stranu a má lehce vzestupnou tendenci.

Další pokračování v krasobádání započlo pátečním podvečerem. Základna byla poloprázdná, byl tudíž čas na teoretické úvahy, vytvoření plánů další práce a odstranění drobných nyancí v mapových podkladech. Zbytek večera jsme strávili odpočínkem před nadcházejícím víkendem.

Sobotní den byl věnován více pracovištím. Já, Kuklič a Jirka Skalička s přítelkyní Veronikou jsme se odebrali v poledních hodinách do oblasti jv zlomu. Nejpve jsme navštívili prostory nad Horním dómkem ve Staré štole. Při této průzkumné výpravě, která byla naše první od Velkého klystýru z dob vypouštění Olšovce, jsme zjistili, že v přímém, sz směru je náznak chodby. Začali jsme proto tuto čistit od sedimentů. Tato chodba nám může s největší pravděpodobností vytvořit další z přístupů do HMŠ. Pokud by se tyto naše předpoklady potvrdily, vznikla by tím pohodlnější bezpečná cesta do horních částí. Tím by se na pracoviště mohlo dostat více lidí než Odporným komínem a poznávání této bezesporu zajímavé oblasti by se výrazně zjednodušilo .

Po asi hodině práce jsme se přesunuli do Odporňáku. Cílem této akce byla důkladná očista vertikálního úseku mezi Kuřáckým dómkem a nejvyššími částmi nad dómkem Skapovým od volnýchkamenů. Toto jsme splnili, navíc se nám podařilo část tohoto materiálu odtrnsportovat až do Velké síně. Bohužel jsem však zapoměl vypnout gravitaci a jednoho asi desetikilového dobk si pustil na nohu. Tím jsem se pro zbytek víkendu vyřadil z blátotlačské činnosti a až do nedělního odjezdu se oplácával místo blátem ledovými obklady.

V době, kdy jsme se věnovali očistě Brežněvovy roury, Danča s Ivou zkrášlovaly prostoy Velké síně a Kufru. Další skupina pod taktovkou Předsedy a Dejva prolongovali chodu U zlomených vrtáků. Celý bádací den jsme večerních hodinách společně zakončili virtuálním jeskyňařením na základně.

Nedělní den byl pro mě víceméně odpočínkový. V odpoledních hodinách jsem se akorát odbelhal doVelké síně, abych si navrtal některé větší bloky z Odporňáku shozené pro následné rozrušení patronkami. Chvíli jsemtím udělal společnost Danči, která pokračovala na svém projektu chodník.

Pracovalo se však i v Odporňáku, kde Kuklič s Jirkem Skaličkou dokončovali práce v sobotu započaté. Díky těmto akcím teď máme alespoň část lokality v perfektním stavu a nemusíme se stydět při návštěvě kolegů z jiných krasových končin.

Následující krasotýden jsme zahájili ve středu. Pracovní činnost tohoto večera spočívala v toulání se celouNovou BS a návštěvě několika pracovišť, kde bylo potřeba udělat sice časově nenáročné, ale potřebné práce. Nejprve jsem v chodbě Za mořským okem pomocí patronek dokončil rozrušení vápencového bloku, který nám na dně studny bránil v dalším postupu . Poté jsem se přesunul do Kufru, kde jsem měl od neděle nvtáno několik větších bloků, abych rozrušil i tyto a mohly být použity na budovaný chodníček k Rudově štole. Další z navštívených pracovišť byla Stará štola. Tam jsem na čelbě v nově prolongované chodbičce poshazoval něco kamenů, aby byly připraveny na další vyklízecí práce . Poté jsem se vrátil do Kaňonů, abych podpořil Předsedu U zlomených vrtáků. Ten mezitím opravil Pupence, který slouží k odsávání vyplavených sedimentů a nainstaloval na něj redukci pro nasazení kopaflexu. Společně jsme pak odzkoušeli funkčnost této pomůcky, která se ukázala jako vynikající a vrátili se k odpočínku na základnu.

Další z pravidelných návštěv krasu proběhla hned následující den, ve čtvrtek. Podařilo se nám společně s Martinem Golcem dorazit v brzkých odpoledních hodinách. Chvíli po nás dorazili Dejv, Maruška a následně Předseda s Boženkou. Vzhledem k velkému množství blátotlačků jsme se mohli rozdělit na dvě úderné jednotky. Já s Maruškou jsme se věnovali Staré štole. Pracovali jsme v nové chodbičce, jejíž existenci jsme zjistili předešlý víkend. Vzhledem k dostatku času se nám podařilo uskutečnit dvě akce, jednu hned odpoledne a druhou ve večerních hodinách. Naše činnost spočívala ve vyklízení sutě a drobných vápencových kamenů, které se sesouvají z vlastní čelby.

V době, kdy jsme se patlali v blatíčku Staré štoly, Předseda s Dejvem a Martinem pokračovali v prolongačních pracech v chodbě U zlomených vrtáků, kde se jim podařilo opět postoupit o několik metrů vstříc neznámým prostorám.

V pátek jsme s Dančou dorazili na základnu až ve večerních hodinách. Chvíli poté, co jsme se vybalili, tak jsme se nasoukali do overalů.Přidali se k nám Kuklič a Vláďa a společně jsme se vydali do Velké síně. Danča s Vláďem připravovali kameny pro sobotní brigádníky, já s Kukličem jsme zalezli do Staré štoly a tam pokračovali v prolongaci nadějné chodbičky.

V chodbě U zlomených vrtáků mezitím probíhala velká logistická akce. Předseda, Dejv, Martin a další členové zajišťovali pracoviště pro další postupové práce . Podařilo se jim posunout kalové čerpadlo blíž čelbě a v návaznosti na toto i předělat hadicové a kabelové trasy.

Sobotní den byl plný akcí všemožného charakteru. Už od rána bylo před základnou i v jeskyni plno. Probíhalo totiž předem naplánované cvičení SZS, kterého se zúčastnili obě stanice, jak Česká, tak Moravská. O průběhu této určitě zdařilé akce se bezesporu brzo dozvíme z jiných reportů.

Já jsem se vydal do jeskyně v poledních hodinách s plánovanou skupinou skautů brigádníků. Spolu s námi se so Velké síně vydali Danča a Laďa (6-21 Motis ) . Pracovalo se na odvozu Odporňákových kamenů z Velké síně do kufru a postupném prodlužování chodníčku směrem k Rudově štole. Já s vedoucím skautíků Ondrem jsme se vysoukali nad Horní dómek ve Staré štole, abychom pokračovali v prolongaci chodbičky směr HMŠ.

Po ukončení pracovní části akce nastal čas na zaslouženou exkurzi. Z súvodú cvičení SZS v Kaňonech a Májovýchjeskyní jsem protentokrát zvolil procházku k Srbskému sifonu. Na tuto se knám přidal Dejv a společně jsme prohlédli některé místa v Proplavané skále, které máme v plánu regognoskačních akcí.

Současně však probíhala akce i v chodbě U zlomených vrtáků. Tam Kuklič s Martinem strávili několik hodin při dalších prolongačních pracech. Těmto se podařilo pokročit o několik metrů, přičemž narazili na další křižovatku.

Ve večerních hodinách proběhla akce další, tentokrát kulturně vzdělávací. Jirka Havlík, účastník archeoloických průzkumů v Gize nám udělal další, už čtvrtou v pořadí přednášku o starém Egyptu a stavbě pyramid.

Nedělní den jsem zahájil akcí neplánovanou. Nečekaně dorazil Kuba z Tartarosu a přivezl skupinku brigádníků z Lopače. Jelikož všichni měli naplánované akce mimo BS, ujal jsem se jich. Nejprve jsme vyrazili do Velké síně, abych si udělal plánovanou práci ve Staré štole, exkurzanti mezitím převozili nějaké kamínky zpod Odporňáku ke Kufru. Poté jsme se vydali na oblíbené kolečko do Májových jeskyní. Skupinka to byla velice šikovná, někteří z nich zvládli bez mrknutí oka i podplavání pod Břitem.

Mezitím Danča pokračovala v pracech v oblasti Kufru. Práce probíhaly i v jeskyni Barové, kde silná úderná skupina Vlasta, Adam, Kvak, Kuba (5-03), Laďa (6-21) a Martina se Silvou (obě MZM) pokračovali v úpravě paleontologického profilu.

V chodbě U zlomených vrtáků už od předpoledních hodin řádil Kuklič s Martinem. Podařilo se jim opět postoupit o několik metrů, prokázali existenci křižovatky chodeb a v jedné z větví pokročit vstříc neznámu.

Já jsem svoji plánovanou podvečerní akci na tomto pracovišti zrušil a v podvečerních hodinách jsme se přesunuli do svých domovů k odpočínku a očekávání lepších zítřků, kdy třeba budem stát jiným lidem za to, aby nás alespoň informovali o svých napůl svévolných zásazích na pracovištích.

Závěrem malá rekapitulace prováděných prací :

Chodba U Zlomených vrtáků

Podařilo se postoupit o několik metrů, bylo přesunuto kalové čerpadloblíž čelbě. Chodba se dále větví, rýsuje se zajímavý systémek několika chodeb. Koncové partie "hlavního" směru se výrazně zvětšují, výška dosahuje přes dva metry. Při dalších akcích bude nutno prověřit oblast třetího polosifonu, kde se nyní nachází čerpadlo, s největší pravděpodobností se tam nachází další chodba. Čerpadlo bude nutné následně posunout opět blíže čelbě.

Chodba Za Mořským okem

Byly vyklizeny volné bloky a dokončeno rozrušení vápencového bloku na dně studny. Další práce jsou pozastaveny z důvodů zvýšené aktivity na jiných pracovištích.

Barovka

Pokračovalo se v pracech na profilu a obnově schůdků, další práce budou stejného charakteru

Velká síň, Kufr

Byly odvezeny všechny kameny poshazovné z Odporňáku a Staré štoly do Kufru. Chodníkv Kufru je už vytvořen až za poslední zatáčku, končí cca 6metrů před ústím Rudovy štoly.

HMŠ, Odporňák, Stará štola

Odporný komín byl vyčistěn od volných kamenů v úseku Kuřácký dómek až nejvyšší místa. Ve staré štole byla prolongována chodba směřující do prostor HMŠ v délce cca 8 metrů.

autor: lblazek