„Železná sobota“ aneb předadventní Petzold 30.11.2013

Rádi bychom přizvali všechny dobrotivé permoníky a permonice na jednu z posledních letošních akcí v Petzoldově lomu. Hlavním cílem bude pokračování ve zdolávání obrovitého závalu, za nímž tušíme nové prostory. Práce bude spočívat především v rozmělňování velkých vápencových bloků na rozumnou "kbelíkovou" velikost a jejich následný transport nahoru na světlo boží. Pokud by se náhodou sešlo nadprůměrné množství lidu, nemusejí se bát, že by se na ně nedostalo – v rámci jeskynního systému je k dispozici vícero nezávislých pracovišť, kde lze hrabat, bahnit se a jinak huntovat své tělo. Svačinu s sebou – posezení u grilu zajištěno. Sraz tradičně v 9:00h v lomu (u vrátnice do lomu) – pro jistotu dát předem vědět (viz. Menu – Kontakt – Email), abychom zhruba věděli, kolik nás bude.


ZO 1-04 Zlatý Kůň & ZO 1-11 Barrandien

Petzoldovy jeskyně

autor: speleology