Žegrovský vodopád a Závrt u Skalky

Na SkalceV sobotu 6.11. se opět  pokušíme posunout hranici nových poznání na Rudické plošině. Skupina ve složení Milhouse, Pacho, Mi,Laďa, Rob, Romec a Michal z Tartarosu pokračují v pokusu překonání sifonu Žegrovského vodopádu v Rudickém dómu. Po několika marných pokusech se daří snížit  hladinu jezera tak, že se otvírají prostory za sifonem s hlasitou zvukovou kulisou.

 

 

Avšak profil chodby se během letních povodních natolik změnil, že není možné bezpečně proniknout do nových prostor a uskutečnit plánované zmapování nových prostor. Z prostor za sníženou hladinou je slyšet přítok zřejmě z 2.sifonu, který byl lokalizován při akci před povodňovými přívaly, které přinesly obrovské množství písčtého sedimentu (pravděpodobně se Závrtu pod kovárnou v Rudici dle nalezených dalších artefaktů související s lidskou činností a kanalizací). Po akci

Haldina sifonu

Druhá skupina ve složení Holub, Pěšák a Márty postupuje v Závrtu u Skalky o další  1 metr a tím posunuje hloubku této lokality na 2,5m. Následné vyhodnocení celého bádacího  dne v restauraci Tumperek v Rudici zachytil pravidelný host-známý krasový fumělec Oťas Šimíček. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor: lblazek