Západní jeskyně

V uplynulých dnech jsem se zúčastnil mapovací akce v jeskyni Západní jeskyně, která se nachází v Libereckém kraji,v lokalitě ježtecko-kozákovský hřbet. Jeskyně je bohatá na krápníkovou výzdobu a je tam hojný počet netopýrů.

Vchod se otvírá v malém lomu na tmavošedé jemně krystalické vápence a silně jílovité
grafitické vápence. V podloží se nachází tufitické, fylitické břidlice. Krasověním puklin 150/80 a 62/70
vznikla nejdelší dosud známá jeskyně Ještědského hřbetu. Západní jeskyně je rozdělená do dvou částí –
Staré (objevené v r. 1958) a Nové (objevené v r. 1962). Ty byly v roce 1976 spojeny vyražením nového
vchodu a krátké štoly. Celková délka obou jeskyní je 280 metrů a denivelace 25 metrů. Obě jeskyně
tvoří spleť úzkých puklinových chodeb, které se v několika místech rozšiřují v prostorné dómy.

Počátek tvorby jeskyně je datován do mladších třetihor, období po ukončení zdvihu
Ještědského hřbetu.
Tehdy voda vymodelovala ve vápencích úzké kanály. V dobách čtvrtohorního
zalednění voda z tajících
sněhů či ledovců vymodelovala jeskyni do současné podoby. Později byla jeskyně značně zanesena
materiálem zvenčí (hlíny, štěrk a balvany).

Krápníková výzdoba je jedinečná. Nejpozoruhodnějšími
formami jsou průsvitné až čiré stalaktity, zejména
jejich excentrické formy, které v jeskyni tvoří husté, mohutné trsy. Stěny na několika místech pokrývá
sintrová kůra.

Převzato od Libereckých jeskyňářů 

bidab.rajce.idnes.cz/Liberecko_a_mapovani_v_zapadni_jeskyni/

autor: admin1