Z posledních krasových počínání….

kuca, 30. 8. 2006 15:08

 
V nedávné době proběhla mikrokamerová sondáž v jeskyni Malý lesík. Jednalo se o Okýnko mezi Diskárnou a Perlovým dómkem. Chodbička se opravdu rozbíhá dvěma směry, tak jak je naznačeno v mapce na boudě. Směrem k Perláču se po pár cm zavírá do gotického profilu 10cm širokého a 10cm vysokého s hlinitým dnem.Za škrtícím místem se jeví větší prostora. Směrem k Noriho odbočce je chodbička pěkně erodovaná šířky zhruba 30cm,tvořená na vyšší puklině, typické pro M.L.

Zhruba po metru se chodbička zavírá.Result-vynaložené úsilí by nebylo úměrné k velikosti prostor, zvlášť, když by byly nutné další rozšiřovací práce. Dále bylo zjištěno, že v Trativodné chodbě stojí voda až po zahrnutý žebříček! V propástce nám spadly další sedimenty z čelní stěny za žebříkem a dno se zvýšilo asi o necelý metr… Navštívil jsem taky jeskyni Tereza, kde v sondě hnijí tři netopýři. Skalní dno zatím není průkazné a bude se muset ještě kopat. Dále jsem vypomáhal ZO 6-21 Myotis v jeskyni Propástka poblíž Verunčiny jeskyně, kde je zmáhán zával při stěně síňky v komíně.Výpomoc proběhla při znovuotvírce šachty v ponoru u Žďáru. Ve spolupráci se ZO 6-15 Holštejnská jsem vypomáhal na čelbě v Černém závrtu. Dosažená hloubka je k 10m a za starou výdřevou se objevila volná sestupná chodba, kam padl kámen tak do 7m.Její dosažení bude možné při příští akci po odstranění bloku u výdřevy. Exkurzně jsem navštívil jeskyni V Bučí, Sondu pod jedničkou, Starý lopač, Liščí díru…

autor: Redakce