Výzkum studny z neolitu v Brně

Neolitická studna v Brně
Naše ZO zapůjčila pro možnost odčerpávání spodní vody brněnským archeologům elektrocentrálu k pohonu čerpadla. Bude ho využito pro výzkum pravěké studny. Možná, že tak přispějeme k objevu zajímavých artefaktů, které se obvykle v našich podmínkách nezachovají.

V souvislosti se záchranným archeologickým výzkumem ÁUPP Brno ve Starém Lískovci, se podařilo, kromě neolitického sídliště, objevit též studnu ze stejného období. Studna má průměr kolem 5 m a hloubku větší než 5 m (prozatím).
kos, 12. 9. 2007 18:09

autor: admin1