Vyšla kniha Geologija Krasa

Na světě najdeme mnoho krasů, ale pouze jeden je možné nazývat Krasem s velkým K. Leží v jihozápadní části Slovinska a dal jméno mnoha podobným vápencovým územím.
Všechny, kteří do Krasu jezdí pravidelně, či se do něj chystají poprvé, určitě potěší kniha Geologija Krasa, kterou vydala slovinská Geologická služba v roce 2013. Autory knihy jsou Bogdan Jurkovšek, Blanka CvetkoTešović a Tea Kolar-Jurkovšek. Velkoformátová kniha na křídovém papíru spojuje rešerše starých prací s výsledky nových geologických průzkumů, prováděných v Krasu v posledních dvaceti letech.
V úvodních kapitolách se čtenář seznámí s geografickým zařazením Krasu, historií jeho průzkumu, s globálními událostmi ve vývoji Země během druhohor a paleogénu a s významem těchto událostí pro vývoj Krasu.
Hlavní část knihy pak tvoří podrobný popis jednotlivých souvrství, doplněný o 38 obrázků v textu, obsahujících hlavně fotografie významných odkryvů a různé typy map a stratigrafických schémat.
Samostatnou přílohu tvoří 48 dvojstran barevných fotografií, na kterých najdeme odkryvy, fosilie, makrofotografie a další charakteristické znaky jednotlivých souvrství.
Obrovskou výhodou pro čtenáře neovládajícího Slovinštinu je, že text je na stránce strukturován do dvou sloupců, přičemž v levém sloupci najdeme slovinský text a v pravé části jeho anglický překlad.
Kniha tak má pouze dva nedostatky typické pro většinu slovinských knih. Tou první je relativně špatná dostupnost, knihu lze bez problémů zakoupit pouze v Geologické službě (Geološkizavod) v Ljublani. Tou druhou je cena, která dosahuje 33 euro.

autor: lblazek