Výroční zpráva roku 2004

Výroční zpráva ZO ČSS 6 ‑ 15 Holštejnská za rok 2004

 

1. Zpráva o činnosti výboru ZO ČSS 6 ‑ 15

            V roce 2004 pracoval výbor ve složení:

Předseda a pokladník:                  Radek Hejl

Místopředseda:                                Pavel Nejedlý

Jednatel:                                            Jan Fatka

Člen výboru:                                      Jiří Kuchař

Člen výboru a archivář:                     Richard Zatloukal

Revizor ZO:                                       Robert Lipovský

 

K 31.12. 2004 měla naše ZO dvacet pět členů a jednoho čekatele na členství.

            V průběhu roku se uskutečnily dvě členské schůze, výbor skupiny se scházel podle aktuálních potřeb. Na výroční schůzi dne 14.2. 2004 byl za člena ZO ČSS 6-15 po roční čekatelské lhůtě přijat Radek Pastrňák. Dále byla udělena čekatelská lhůta Janu Mertovi, který požádal o členství v naší skupině. Skupina odhlasovala zrušení členství Janě Lipovské, které si o toto požádala a Jiřímu Matulovi, jež delší dobu nejevil zájem o dění ve skupině a neplatil členské příspěvky.

            Průběžně byl doplňován skupinový archiv novými publikacemi se speleologickou nebo oborově blízkou tématikou.

2. Popularizační činnost

            Na Speleofóru 2004 v Rudicích byla předvedena PP presentace o Jeskyni pravěkých symbolů, která získala cenu odborné poroty i diváka.

            V roce 2004 byly zaslány články do časopisů Speleo, Outdoor a sborníku Speleofórum 2004.

ZATLOUKAL, R., 2004: Podzemní bivak. In: Magazín Outdoor 2, 9.

ZATLOUKAL, R.‑ ZÁMEK, E., 2004: Jeskyně pravěkých symbolů – objev pokračování Lipovecké chodby v Nové Rasovně v Moravském krasu. In: Speleofórum 2004, 9‑11, Praha.

ZATLOUKAL, R., v tisku: Otevření i zavření Ventaroly v Kamenném žlíbku v jižní části Moravského krasu. In: Speleo, Praha.

3. Zpráva o spolupráci s jinými organizacemi

            ZO ČSS 6‑25 Pustý žleb jsme vypomáhali při hloubení nové vstupní šachtice do Nové Amatérské jeskyně. ZO ČSS 6‑16 Tartaros jsme zapůjčili dieselový kompresor.

            V Nízkých Tatrách jsme společně se SSS OS Speleoklub Nicolaus pokračovali ve výzkumu v oblasti Ohniště.

4. Zpráva o průzkumné a výzkumné činnosti

1. Jeskyně č. 518 Holštejnská a č. 517 Nezaměstnaných

V roce 2004 zde bylo uskutečněno 17 pracovních akcí a exkurzí, kterých se zúčastnilo 160.

            Pokračovali jsme v ražení spojnice mezi rozrážkami XVII a XIX, přičemž k předpokládanému propojení chybí asi 13 m. V rozrážce XVIII byl před Ovarovou chodbou srolován gumový pás a připraven pro transport. V tomto prostoru byl zjištěn velký opad sedimentů ze stěn v důsledku intenzivních skapů.

            Na vstupních dveřích byla zhotovena bezpečnostní zarážka pro uzavírání vchodu zevnitř. Jeskyni navštívilo několik desítek zájemců o exkurzi.

2. Závrt č. 60 (č. 801A)

V roce 2004 zde byla uskutečněna 1 akce, které se zúčastnilo 5 osob.

Byl proveden pokus o průstup přes kavernu pod 3. propastí. Zjistili jsme ale, že chodbička se vrací zpět na hlavní tah propasti.

3. Závrt č. 71 (č. 804)

V roce 2004 zde byla uskutečněna 1 akce, které se zúčastnilo 5 osob.

            Byl opraven vchod poničený spadlým balvanem. Kámen byl rozbit a vytěžen, poškozené místo předřeveno.

4. Jeskyně Staré Rasovny

            Jeskyně č. 539/I Keprtova chodba

V roce 2004 zde bylo uskutečněno 6 akcí, kterých se zúčastnilo 28 osob.

            Byla opravena nařezaná vchodová mříž, kterou jsme zpevnili novými výztuhami. Také byl promazán zámek a panty. Předřevili jsme II. polosifon a pročistili jej od nánosů. V důsledku záchranné akce ve dnech 27.‑28.12.2004, kdy se do jeskyně přečerpávala Bílá voda, došlo za II. polosifonem k sesuvu sedimentů a místo je v současné době neprůlezné.

            Jeskyně č. 539 Diaklásová chodba

V roce 2004 zde byly uskutečněny 2 akce, kterých se zúčastnilo 6 osob.

            Byla zkontrolována lokalita a promazán zámek na vstupní mříži.

5. Jeskyně č. 551, 551/I Nová Rasovna

V roce 2004 zde bylo uskutečněno 33 akcí, kterých se zúčastnilo 177 osob (není započítána záchranná akce ve dnech 27.‑28.12.2004).

            Pokračovali jsme v prolongaci Chodby černé ozvěny, byly zde vyrobeny lyžiny pro transport sedimentů. Podařilo se zde proniknout do dómku o rozměrech cca 10 x 1,5 m, vysokého asi 3 m. Odtud pokračuje sestupná chodba, která prozatím končí v sedimentech přibližně 10 m od komína v Dómu II. Vzhledem k níže uvedené události, je toto místo zcela klíčové pro bezpečné překonání sifonu Koleno.

            V Jeskyni pravěkých symbolů byl přeměřen polygon v Říceném dómu č. 18 směrem k Holštejnským Alpám, kde byla opravena chyba v odečtu hodnot.

            V návaznosti na loňské objevy v jeskyni Nová Rasovna a jejich dokumentaci v průběhu několikadenního podzemního bivaku, jsme se také v roce 2004 rozhodli pro podobný postup. 26. prosince 04 sestoupila stejná čtveřice jeskyňářů jako loni s dvoučlenným transportním družstvem do jeskyně za příznivého vodního stavu. Na druhý den začalo pršet a zaplavil se vstupní sifon a uzavřela se cesta zpět. Byla kontaktována Speleologická záchranná služba, stanice Moravský kras, která po zvážení situace rozhodla požádat o pomoc Hasičský záchranný sbor. V ranních hodinách 28. prosince přestalo pršet a průtok Bílé vody se ustálil na cca 150 – 180 m3 za minutu, hasiči začali odčerpávat asi 20 m3 za minutu, 10 m3 za minutu se vpouštělo do vypuštěného rybníka nad jeskyní. Kolem poledne se v sifonu objevila volná hladina vody a dvojice jeskyňářů se vydala do podzemního bivaku, kde vyzvala nic netušící osazenstvo k urychlenému opuštění jeskyně. Všem se bez zranění podařilo dostat zpět na povrch. Zachránění jeskyňáři upřímně děkují všem, kdo se na jejich záchraně podíleli.

6. Jeskyně č. 810 Šošůvská propast

V roce 2004 zde byla uskutečněna 1 akce, které se zúčastnilo 5 osob.

            Lokalita byla zkontrolována, zjištěn poškozený zámek na vstupním poklopu.

7. Jeskyně V bučí (č. 514)

V roce 2004 zde byly uskutečněny 3 akce, kterých se zúčastnilo 9 osob.

Provedli jsme několik sestupů do lokality z důvodu kontroly stavu a promazání zámku na vstupní mříži.

8. Propast Havran (Ohniště, Nízké Tatry ‑ SR)

V roce 2004 zde byly uskutečněny 3 akce, kterých se zúčastnily 3 osoby.

            V propasti byla provedena kontrola stavu a pozorování průvanů. Byla opravena lanovka, prováděn průkop v přepadovém okně pod Niagarou, zkoumáno okolí Ocalanova závalu.

9. Sonda Svahová deprese (Ohniště, Nízké Tatry ‑ SR)

V roce 2004 zde byly uskutečněny 2 akce, kterých se zúčastnily 2 osoby.

            Pokračovalo prohlubování dna sondy a prostoru tzv. „Jižní větev" s krápníkovou výzdobou.

10. Závrt pod Kalištěm (Ohniště, Nízké Tatry ‑ SR)

V roce 2004 zde bylo uskutečněno 9 akcí, kterých se zúčastnilo 11 osob.

            Jedná se o nově objevený závrt v severním svahu Ohniště. Byla zde kopána šachtice, kterou je nutné pažit.

            Exkurzně byly navštíveny jeskyně sonda Smrekovica (Ohniště) a Psie diery v Demanovské dolině.

5. Shrnutí dosažených výsledků za rok 2004

Stejně jako loni jsme nejvíce sil věnovali náročnému výzkumu v Nové Rasovně.

Výzkum krasového bradla Ohniště (NAPANT‑SR) pokračoval pokusy o další prolongace známých lokalit.

6. Různé

            P. Mravec s pomocníky prováděl geodetické měření – zahušťování sítě trigonometrických bodů – na Ostrovské plošině, v Bukovinkách a Lipoveckém žlebu. Lipovecká Ventarola byla připojena na souřadnicovou síť. V rámci grantu P. Kalendy se měřil také geofyzikální profil u Lopače.

            Byl proveden face lift naší webové stránky, která byla převedena do php formátu a na plavoucí layout. Nestihli jsme však převést většinu starších příspěvků, takže je obsah dosti neúplný.

Z rozvaděče na základně jsme podzemním kabelem napojili na elektrickou síť také garáž pro traktor.

            Byla zcela vyklizena stará pracovní bouda u Holštejnské jeskyně. Dosud jsme ji nestrhli, protože letošní deštivé počasí nám neumožnilo dojet k ní s traktorem a odvozit materiál z jejího skeletu.

            Dne 20.3. 2004 jsme uspořádali jarní pochod „Otevírání pramenů Bílé vody".

Tradiční 35. pochod Moravským krasem vedoucí z Brna do Holštejna proběhl dne 1.5. 2004 za účasti 13 poutníků. Při této příležitosti jsme se zúčastnili svěcení lesního oltáře P. Marie u závrtu ZUB na Ochozsku.

Vytrvalostní cyklistickou 12. hodinovku „Tour de žleby" jsme uspořádali po páté. Bylo kvalifikováno 11 účastníků, kteří ujeli aspoň jeden 18 km dlouhý okruh. Opět se podařilo zlepšit traťový rekord o jeden okruh, tj. vzdálenost 288 km, kterou se podařilo zdolat R. Zatloukalovi.

Letní soustředění na Holštejně proběhlo ve dnech 13.-22.8.2004. Speleologický výzkum byl zaměřený především na Chodbu černé ozvěny v Nové Rasovně.

V rámci exkurzní a kontrolní činnosti byly navštíveny i další lokality v Moravském krasu např.: Podhradní ponor, Stará i Nová Amatérská jeskyně, Piková dáma, Spirálka, 13 C, Nový Lopač, Šamalíkovy jeskyně, Rudoleckého propast, dále Pouťová jeskyně u Štramberka.

O našich některých dalších aktivitách viz: 6-15.speleo.cz/web/index.php


7. Přehled účasti na speleologických akcích v roce 2004

 


Členové ZO 6‑15:

1.  Bicánek Jiří                                      14

2.  Boháček Radek                     2

3.  Fatka Jan                                          14

4.  Fitz Heřman                                     12

5. Hauf Martin                                      9

6.  Hejl Radek                                       29

7.  Kaltenbrunner Ivo                          0

10. Kuchař Jiří                                      15

11. Lipovský Robert                    12

12. Maceček Petr                                 33

13. Maštalíř Radek                     16

14. Materna František                               0

15. Mravec Pavol                                 17

16. Mutina Jan                                     14

17. Nejedlý Pavel                 3

18. Ondrušek Petr                                11

19. Parák Zbyněk                                 19

20. Paruch Martin                                11

21. Paruch Radek                                 2

22. Pastrňák Radek                     9

23. Josef Stratil                                     4

24. Zámek Evžen                                  12

25. Zatloukal Richard                  25

Čekatelé na členství ZO 6‑15:

26. Merta Jan                                        12

Celkem se členové a čekatelé na členství ZO 6‑15 zúčastnili 295 speleologických akcí.

               

Nečlenové ZO 6‑15:

1.  Bernard Filip                                    2

2.  Dedek Miroslav                               5

3.  Fatka Jan ml.                                    1

4.  Galochová Vlaďka                   1

5.  Genzer Vladimír                 1

6.  Grégr Jan                                          2

7.  Hulata Alexandr                               2

8.  Kaman Vít                                        4

9.  Kašpar Miroslav                               2

10. Kamínek                                          2

11. Kuchař Jiří mladší                    2

12. Maceček Tomáš                    4

13. Macečková Anna a Jana                8

14. Malec Zdeněk                                1

15. Mravcová Tereza                    2

16. Vaník Marek                                   4

17. Valentová Eva                                1

18. Vavřík Pavel                                   6

19. Vstoupal Silvestr                  2

20. Werl Milan                                     1

„Anonymní" zájemci                   127

Celkem  speleologických akcí 474.

            V roce 2004 se zúčastnili členové ZO ČSS 6‑15 Holštejnská a jejich spolupracovníci celkem 474 speleologických i pracovních akcí naší skupiny. Přesné údaje o počtu akcí a zúčastněných osob jsou pouze u činnosti pořádané naší organizací (převážně v Holštejnsku). U činnosti, kde jsme kooperovali s jinými skupinami, je vyčíslena pouze účast našich členů nebo čekatelů. V tomto přehledu není započítán čas strávený zpracováním dokumentace, jednáním a vedením agendy.

Výbor organizace děkuje všem našim členům, čekateli a kamarádům za aktivní účast na speleologickém bádání.

Všem přejeme hodně zdraví, trpělivosti a pevnou vůli do dalších speleologických výzkumů.

Za výbor ZO ČSS 6‑15 Holštejnská sestavil ke dni 31.12.2004:

Mgr. Richard Zatloukal

Příloha k výroční zprávě ZO ČSS 6 – 15 Holštejnská

(rok 2004)

 

Poznámka: Finanční částky uváděné ve zprávě jsou v korunách českých.

Závěrečná zpráva pokladníka za rok 2004/ stav k 31.12.2004/

 

A/ Stav financí k 31.12.2003

Pokladní hotovost…………………………………………………….       395,50 

Běžný účet u ČS v Blansku………………………………………………  138 938,49

                                                                                                     Celkem :  139 333,99

B/ Příjmy v roce 2004

Členské příspěvky…………………………………………………………  27 900,00

Úrok z běžného účtu u ČS Blansko, KB Brno…………………………   288,88

Hotovostní půjčka pokladníka……………………………………………   20 000,00

     Celkem :   48 188,88

C/ Výdaje v roce 2004

Odvod členských příspěvků předsednictvu ČSS……………………..  7 200,00   

Nákup režijního materiálu……………………………………………              1 939,00

Pojištění majetku – základna, garáž……………………………………….     3 200,00

Poštovné, poplatky…………………………………………………………            ….320,00

Výdaje za elektřinu – Holštejnská jeskyně, základna……………………….  2 701,00

Poplatky za vedení účtu u ČS Blansko, KB Brno……………………          2 519,00

Nájem pozemku – Státní lesy ČR……………………………………………  273,00

Nákup dvou nových kamen na základnu …………………………. 20 859,00

Nákup nového akumulátoru do vrtačky……………………………. 6 600,00                                               

                                                                                                     Celkem :  45 611,00

 

D/ Rozdíl příjmů a výdajů v roce 2004

48 188,88 – 45 611,00  =  2 577,88

 

 

E/ Stav financí k 31.12.2004

Pokladní hotovost……………………………………………………….    548,50

Běžný účet u ČS v Blansku……………………………………………… 141 363,37

                                                                                                     Celkem : 141 911,87

 

 

 

 

F/ Kontrola správnosti účtování

Rozdíl stavu účtu k 31.12. 2004 a k 31.12. 2004 činí:

141 911,87 – 139 333,99 = 2 577,88

Výsledek souhlasí s bodem „D", z toho vyplývá, že účtování je provedeno správně.

Závěrečná zpráva hospodáře za rok 2004/ stav k 31.12.2004

1/ Movitý majetek

 

Hodnota majetku k 31.12.2004………………………………………….  179 921,00

 

2/ Nemovitý majetek

 

a)      Pozemek, parcela č. 99/10 o rozloze 1 361 m2 v KÚ Holštejn, ve vlastnictví naší organizace na základě dohody o převodu majetku HSN 939 / 88.

pozemek neoceněn

 

b)      Pozemek, parcela č. 909/2,3 910/3, v KÚ Lipovec ve vlastnictví naší ZO, ze dne 20.9.1993, NZ 166 / 93, v účetní hodnotě :

  6 000,00

 

c)      Základna ZO ČSS 6-15, na pozemku  parcely č. 99/10 v KÚ Holštejn, v účetní hodnotě prokazatelných výdajů :

          354 381,00

 

d)      Garáž:

88 207,40

 

Pozn.: V hodnotě 2c) a 2d) není započítána práce členů ZO a materiál, který je pořízen z osobních finančních prostředků členů a je nezištně věnován organizaci.

                                                                                               

                                          Celkem: 448 588,40

3/ Jiný hmotný majetek

Hodnota jiného majetku k 31.12.2004…………………………………….. 4 298,00

4/ Inventární předměty

 

Hodnota inventáře k 31.12.2004…………………………………………. 36 516,25

Stav majetku ZO k 31.12.2004

1 / Movitý majetek……………………………………………………… 179 921,00

2 / Nemovitý  majetek…………………………………………………..  448 588,40

3 / Jiný hmotný majetek…………………………………………………   10 898,00

4 / Inventární předměty…………………………………………………..  36 516,25

5 / Pokladní hotovost………………………………………………      ………      548,50

6 / Běžný účet u ČSS v Blansku………………………………………… 141 363,37

     Celkem: 817 835,52

Zpráva inventarizační komise

Komise ve složení Parák, Mravec, Maštalíř provedla kontrolu materiálu dle „majetkových knih". Závady závažného charakteru nebyla zjištěny.

Zpráva revizora ZO

Při revizi bylo provedeno porovnání dokladů hospodáře a pokladníka, které spolu souhlasí. Dále byla provedena kontrola hospodaření s finančními prostředky ZO, ve kterém rovněž nebyla zjištěna závada.

Pokladní hotovost na konci roku souhlasí s pokladním deníkem a stav běžného účtu s posledním výpisem z ČS a.s. Blansko.

Jelikož v hospodaření ZO nebyly shledány žádné závažné nedostatky, považuje revizor za možné udělit odstupujícímu výboru absolutorium.

 

Přílohu k Výroční zprávě ZO ČSS 6-15 zpracoval ke dni 31.12.2004: Radek Hejl

autor: Normen