Výroční schůze

V sobotu 14. 2. 09 se na základně ZO uskutečnila výroční schůze. Zúčastnili se téměř všichni, až na dva členy, kteří byli omluveni. Schůze proběhla podle zaběhnutého programu z minulých let (uvítání členů a hostů – prezentace – přečtení zápisu z minulé VZ – volba nového výboru ZO – návrh programu činnosti na rok 2009 – zpráva revizora, pokladníka a archiváře – vybrání členských příspěvků – zápis schůze a jeho odsouhlasení – diskuse a připomínky – ukončení schůze).

Výbor ZO pracuje i nadále ve složení jako v minulém roce (předseda: P. Vyhnánek, pokladník: M. Harnová, jednatel: P. Kos,hospodař P. Novaček, revizor: V. Rašovská a archivář: I. Harna. Do členských řad speleoklubu byli po čekatelském období přijati: Lukáš Dvořáček, Martin Sedmák, Lenka Pokorná a Petr Zima. Žádosti o přechod do řad řádných členů ZO 6-12 Speleologický klub Brno ze ZO 6-11 Královopolská, bylo vyhověno Josefu Pokornému, který by se časem chtěl podílet na zpracování našeho archivu.
ZO by se i nadále měla věnovat výzkumné a průzkumné činnosti na lokalitách v jižní části Moravského krasu (j. Tereza-Na Technice, j. Netopýrka, j. Řičánkova skala, j. Hynštova ventarola, j. V Mechovém závrtu, registrace krasových jevů v dobývacím a těžebním prostoru lomu Mokrá) a v menší míře také průzkumu historického podzemí na jižní Moravě.

autor: Redakce