Výroční Petzold 15.2.2014

Zdař Bůh všichni kopáči!

U příležitosti výroční schůze ZO 1-11 Barrandien proběhne dne 15.2.2014 v sobotu v Petzoldovo jeskyních masívnější akce, kdy bude atakován rekord co se týče největšího počtu kopáčů – dosavadní je rovných 30 osob. Tímto si tedy dovolujeme pozvat případné zájemce, kteří se neštítí lopatky, kyblíku, jeho obsahu a souvisejících pohybů. Sraz tradičně v 9:00h v Petzoldově lomu. Zajištěn bude gril – vuřty, klobásy, steaky apod. tedy s sebou.

autor: speleology