Výročná schôdza OS Čachtice

Dnes 14.12.2008 sa uskutočnila výročná schôdza OS Čachtice. Prvým bodom schôdze bol príhovor predsedu Ľubomíra Vinceho. Po druhé bola voľba a odvolanie tajomníka pre zaneprázdnenosť (Ján Pažitný). Novým tajomníkom OS Čachtice bol zvolený Lukáš Kubičina. Tretím bodom schôdze bola správa o činnosti za rok 2008 ktorú od prezentoval Lukáš Kubičina. Správu o činnosti si budete môcť prečítať v Spravodaji SSS 1/2009. Ďalej bola od prezentovaná správa o hospodárení a financiách OS Čachtice. Na rok 2009 sme vypracovali predbežný plán činnosti. Na ktorých lokalitách sa bude pracovať atd. . Posledným bodom členskej schôdze bola prezentácia fotografii z expedície našich členov v Maroku, ktorú od prezentovali Adrián Harničár a Ivan Poláček. Schôdze sa zúčastnilo 14 z 19 členov skupiny. Za rok 2008 naša skupina odpracovala zhruba 75 akcii + jaskyniarsky týždeň SSS.

autor: lukas