Výročka ZO na Mecháči

Opožděně, ale přeci, se obracím ke dni 8.3.08, ve kterém proběhla na MZ výroční schůze ZO za hojné účasti členů Speleoklubu.

Ze stran zúčastněných padlo hodně podnětných připomínek i souhlasů.
Nechyběl ani věrňák Art a pečení buřtů s nejmladšími účastníky. Po
schůzí jsme se rozdělili na dva tými a pracovali na závrtě i na
Řičánkovce. Tento nově zvolený způsob schůzování se náramně osvědčil.

autor: admin1