Víkend na Říčkách

V sobotu a neděli proběhlo v jeskyních na Říčkách několik akcí s různými záměry…

V sobotu proběhla akce na Ventarole.Vytěžili jsme bloky z komína v Hučící síňce a udělali zakládku v Netopýří chodbě.Celá Ventarola byla od skapu velmi mokrá a proto jsme se tam příliš nezdržovali a prohlédli Paleoponor,kde se nic příliš nezměnilo.Dále byla zrekognoskována Žaludova propast v Netopýrce,kde bohužel došlo k dalšímu sesuvu sedimentů. V neděli jsme se vydali do Malčiny vyfotit jezero.Dále byla z konce Hlavní chodby odvodněna obrovská kaluž a svedena do korýtka odtoku vod z Přítokové chodby,když teče vodopádek.Pavel Chaloupský potůček následoval Spojkou dále k Poradnímu dómku, kam však již nedoteče.Zjistil,že se ztácí při pravé straně a místo označil.V budoucnu toto bude předmětem pozorování. Poté jsme se vydali na Mechový závrt,kde chceme otevřít odvětrávací šachtu z povrchu do Srdcového komínku v Pepeho dómku.V jeskyni byla značná koncentrace CO2 a v průlezu do Jendovy síňky stála skapová kaluž!Tuto jsem odvodnil do nově objeveného propadu v esíčku směrem k Malému řečišti.Vystoupal jsem do komína a umístil vysílač radiomajáku.Tomáš Ondrouch ze ZO 6-25 Pustý žleb zaměřoval signál a byl lokalizován přesně v místě smrkového stromu.Při návratu na povrch se za mnou sesunuly asi tři větší kameny(skapovou vlhkostí zřejmě rozvolněny) v horní části Kajmanova komína,div mi to neutrhlo pozadí.Rychle jsem tyto prostory opustil! Vstup do Pepeho dómku je tedy velmi nebezpečný-hrozí zavalení!

autor: Redakce