Valná hromada ČSS

Valná hromada České speleologické společnosti.

Místo konání: Sloup v Moravském krasu

Příjezd umožněn již v pátek v 18:00, od kdy bude fungovat bar v kulturním domě. Prezence v sobotu od 8:30; vlastní zahájení v 9:00.

Program:

1) 9:00 – zahájení
2) volba komisí mandátové a návrhové
3) zpráva o činnosti ČSS – předsednictvo, sekretariát, jednotlivé komise, hospodaření, SZS ČSS, dozorčí sbor, ZO
4) 11:00 – slavnostní předání cen udělených předsednictvem
5) 13:00 – projednání návrhů, diskuse, potvrzení proběhlých korespondenčních hlasování, volba nových orgánů ČSS
6) 19:00 – předpokládané ukončení (ovšem VH jedná tak dlouho, dokud nejsou zvoleny nové orgány ČSS)
7) 20:00 – večerní program v prostorách kulturního domu

Jestli bude VH valná či nevalná se uvidí 😉

autor: admin1