V Hadí zahájen průzkum koncového sifonu

16.7.05 byl zahájen s povolením Správy CHKO průzkum koncové části j. Hadí. Na konci chodby byla zatím vyhloubena si 0,5 m hluboká a cca 1 m dlouhá průzkumná sonda, která prošla kyprým (již jednou překopaným) cca 30 cm mocným horizontem hlín do polohy neporušených jemných jílovitých písků s vápnitými konkrecemi. Neporušené sedimenty jsou uloženy horizontálně a jsou výrazně zvrstvené. Ve snižování dna v sondě se bude pokračovat s cíllem získat kolmý profil sedimentární výplní pro posouzení geology (Musil, Bosák).

autor: Redakce