Úvod a vymezení oblasti

     Od roku 2002 probíhá v západní části Krasu ve Slovinsku systematický speleologický průzkum krasových jevů a podzemních prostor, prováděný členy České speleologické společnosti. Předjaří na Krasu
     Podílejí se na něm převážně členové ZO 1-02 Tetín, ZO 1-08 Speleoklub Týnčany, ZO 6-02 Vratíkovský kras a příležitostně také někteří členové ZO 1-11 Barrandien a ZO 6-23 Aragonit.

     Zájmové území se nalézá v jihozápadní části Slovinska, jižně od města Nova Gorica. Na západě je omezeno slovinsko-italskou státní hranicí a je reprezentováno územím správního celku (občiny) Miren-Kostanjevica, které je součástí správní jednotky (upravna enota) Nova Gorica.Občinu Miren-Kostanjevica tvoří katastrální území obcí Miren, Orehovlje, Bilje, Vrtoče, Opatje Selo, Nova Vas, Sela na Krasu, Kostanjevica na Krasu, Vojščica, Temnica a Lipa. V území pracuje místní speleologická skupina Jamarsko društvo Temnica, která zajišťuje veškerou logistickou podporu potřebnou pro průzkum oblasti..

     Většinu území občiny představuje zvlněná krasová planina s průměrnou výškou mezi 300 až 400 m n.m. Nejvyšším bodem území je vrch Trstelj – 643 m n.m.

Geologicky spadá území do Terstsko-komenského antiklinoria Terstsko-komenské planiny a je tvořeno převážně tmavě šedými až světle šedými vápenci a dolomity křídového stáří.
Pro účely speleologického průzkumu je území občiny rozděleno na menší celky, které odpovídají jednotlivým listům státních map TTN 1:5000.

autor: Uzel