Tvaroženské lochy

V lesní trati Líchy, mezi obcemi Mokrá a Tvarožná, se nachází několik desítek podzemních krytů (lochů) vykopaných v přirozených sprašových hlínách. Už od roku 1999 se věnujeme jejich průzkumu a dokumentaci. Lochy byly vykopány za 2. světové války obyvateli Tvarožné a při osvobozovacích bojích využity jako obranné posty německými vojáky.

Lochy se zde vyskytují v několika samostatných skupinách, z nichž přístupné jsou dnes pouze některé. Dokumentace je důležitá z hlediska jejich nekontrolovatelného samovolného zániku. Vstup do těchto "děr" je v současnosti pouze na vlastní nebezpečí. Mapování, evidence a průzkum krytů z konce 2. světové války probíhá i na jiných lokalitách okr. Brno-venkov.
kos, 27. 2. 2007 15:02

autor: admin1