Technické úpravy v Dagmaře a na Mlháči (25.–27.3.2011)

Jedelská ventarola

V pátek jsme dojeli celkem pozdě. K Němcům už se
nám nechtělo, tak jsme si alespoň připravili materiál na zítřejší bádání a
zbytek večera se věnovali kytarám. Ráno přijíždí další posily. Tentokrát je nás
fakt hodně a můžeme si dopřát nezvyklý luxus v podobě dvou pracovních
skupin. Vypadá to dnes nadějně.

První skupina vyráží do Jedlí. Za cíl si dnes dali dodřevení
zbývajících dvou stěn v Mlhově závrtu. Já s druhou partou jdeme do
Dagmary. Hned v Jezevčí síni nás překvapilo 16 netopýrů velkých, 1
vrápenec malý a 2 netopýři nezjištěného druhu. To je na zdejší poměry docela dost.
Dál v západní větvi už jsme žádné neviděli, na kontrolu jižní větve nezbyl
čas. Skap je dnes vysoký, sintrové jezírko v Dómu nádob je plné vody.

Dolézáme na pracoviště pod Kaplí. Při poslední akci mě
napadlo vybudovat zde ocelovou lanovku. Nápad měsíc zrál a dnes jsme se pustili
do jeho realizace. Nejdřív nás čeká náročné vyměřování. Terén je členitý, nízký
a tak bude muset lanko jít těsně pod stropem. Navíc se chceme vyhnout všem
břitům ve členitém stropu, aby se do něj nemuselo nijak zasahovat. To radši
přikopneme a prohloubíme po trase kýblu dno. Po vyměření přichází ke slovu
akuvrtačka a pak už samotná kompletace lanovky. Po finálním napnutí ocelového
lanka jsme s dílem spokojeni. Podařilo se vyhnout všem nerovnostem ve
stropě, lanko nikde nedrhne, chybí jen udělat průkop sedimenty ve dně. Bez
váhání se do toho s Vláďou pouštíme. Jaryn je celou dobu zalezlý až dole
na čelbě a vrší tam hromádku nakutaného materiálu.

Zhodnocení dnešní akce v Dagmaře: Podařila se zbudovat lanovka
vedoucí z nejnižšího místa pod Kaplí až do Dómu nádob, kde se materiál
ukládá. Doposud bylo na těžbu pod Kaplí potřeba minimálně 5 pracovníků, díky
lanovce se bude dát těžit jen ve dvou. Příště se ještě musí přikopnout dno a
odtěžit materiál z čelby.

Po návratu na povrch se u základny setkáváme s druhou
skupinou. Bramborák, Eternit a dva Jirkové byli taky úspěšní, sonda
v Mlháči je kompletně zadřevena a připravena na další prohlubování. Koukli
i na Jedelský potok, odtéká 1. ponorem. Dnes to tedy nebylo o klasickém bádání.
Jak v Mlháči tak v Dagmaře se jednalo spíš o technickou přípravu a zabezpečení
rychlejších postupů.

Dáváme si pozdní oběd a následuje volný program. Na základně
se řeší problematika uzlování, já s Vláďou a Eternitem jdeme na obhlídku
okolního terénu. Nejdřív jsme se podívali do Jedelské ventaroly. Stav obdobný
jako při poslední návštěvě. Jeskyně slouží jako útočiště obyvatelům lesa, takže
je tu natahána spousta listí, suché trávy a kostí. Vše ve vlhku jeskyně tleje a
zapáchá. Venku se pak rychle zbavujeme na overalech nalepeného humusu.
Protilehlou strání Ostrovského žlebu přicházíme až k jeskyni Feryho tajné.
Už podle průkopu před vchodem je vidět, že se tady do toho chlapi z MSK
pustili ve velkém stylu. A mají výsledky, viz nedávno zveřejněná mapa. Ještě chvíli bloumáme po okolních skalkách a
vracíme se na základnu. Bádání je pro dnešek konec, jde se k Němcům.

V neděli ráno se nachystalo trochu dřeva, do Dagmary
zalezla exkurzní skupinka z Tartarosu a my odjíždíme na Býčí skálu. Vzápětí po
zaparkování nám běží naproti náš dnešní průvodce Hadař a nadšeně nám ukazuje
své čerstvě „dozrálé" gumáky. Naši pětičlennou sestavu doplnili ještě Aleš se
Semišákem z Myotisu, Raďas a Kuklič z Býčiny a můžeme vyrazit. Před
vstupem nás Hadař varuje, že dnes nebude vody po pas, jak sliboval, ale nejspíš
až po ramena. A vody bylo skutečně hodně. Původní plán dojít k Srbáku byl
v půli koridoru přerušen po strop zaplaveným ÚPBK. Hadař nám okamžitě
nachystal náhradní program – trasu přes Buzgang a Kótu do Hlinitých síní a
Májovek, zpět pak přes Kaňony. Změny jsme nelitovali, byla to parádní trasa. Po
cestě jsme obdivovali krásy jeskyně i neuvěřitelné výsledky hydrotěžby. V
kaňonech bylo místy vody skutečně po ramena, ale to nám vůbec nevadilo. Někteří
se stejně stačili namočit i do té doby (třeba když Semišák a vzápětí i
Bramborák zakopli o čerpadlo rafinovaně umístěné pod vodní hladinu a celá
výprava měla o zábavu postaráno). Odpoledne vylézáme z jeskyně durch
promočeni a maximálně spokojeni. Zkrátka dokonalý víkend.

autor: lblazek