Tajemný propad u Málčiny

V sobotu jsme provedli bližší průzkum propadu, který byl nečekaně
objeven jednoho večera poblíž koryta Hádeckého potoka, prakticky před
vchodem j. Malčiny (objevitel se z ničeho nic při pochůzce lesem
prolomil nohou do podzemní dutiny). Po odkopání čerstvě napadané hlídny
ze dna kaverny, bylo v hloubce 1,4 m dosaženo plochého dna v horizontu
hrubých potočních štěrků. Jáma měla vakovitý průřez, kruhový půdorys o
max. průměru spodní části 1,5 m a šířce hrdla 50 cm.

Výplň dutiny tvořil výrazně hlinitý materiál s příměsí skořápek
lískových oříšků a jiných lesních plodů, nahodile pak vápencové kameny
a četněji kulmské valouny opadané ze stěn. Ojediněle se vyskytly zlomky
dočervena propálené hlíny. Původně jsme se domnívali, že se jedná o
zakrytý ponor vod Hádeckého potoka s odtokem ve směru pod Malčinu j.,
ale na základě podobných nálezů z jiných oblastí Moravy, padla
domněnka, že se jedná o dílo lidských rukou – tzv. zásobní jámu.
Vzhledem k tomu, že jáma byla vyhloubena ve vyšším povodňovém meandru
Hádeckého potoka, cca 7 m od jeho řečiště a její dno leží těsně pod,
nebo již prakticky v úrovni tekoucích vod, lze se domnívat, že se
nejdnalo o typickou zásobní jámu, nýbrž o haltýř. V bezprostřední
blízkosti objevu jámy, leží pozůstatky menší, dosud nedatované jámové
vápenické pece (? 15.-19. stol.). Předpokládáme, že vápeníci si ve
vykopané jámě, vespod zaplavované průsaky z blízkého potoka, občas
chladili potraviny a tekutiny. Jedná se o první nález svého druhu na
území Moravského krasu vůbec.

autor: admin1