Tajemné podzemí kloboucké, aneb lochy v Bohumilicích

Ve čtvrtek 31.7.08 jsem provedl na základě ohlášení radnice města Klobouky a AÚ AV ČR v Brně výjezd do Bohumilic (okr. Břeclav), kde se již na jaře objevil na poli mohutný propad. Starosta mě osobně dovedl předchozího dne k onomu místu a sdělil jeho stručnou historii průzkumu místními občany a v jednom případě dokonce i s prohlídkou jeskyňáře, který jej kompletně prolezl (nejspíše někdo ze ZO 6-01 Býčí skála, ale možná se pletu). Nejprve jsem měl dojem, že budu postaven před zbytek osamocené obilní jámy, ale opak byl pravdou – byl to skutečně prořícený loch a já s sebou neměl žádné mapovací pomůcky.

Nehledě na rizika, spojená s nebezpečím dlouhodobého vystavení atmosférickým vlivům (zejména dešťům), jsem se s kolegou pustil do mapování a fotodokumentace zbytků podzemních prostor vyhloubených ve spraších. Dostali jsme se do hloubky 4,5 m a celkem zmapovali cca 25 m polygonu. Loch byl tvořen zbytky čtyř síní, které byly značně poškozeny vodou, která sem prosakovala větracími komínky z nechráněného povrchu. Ve stropech síněk se nacházely rourovité větrací kanály (všechny ucpané) a ve stěnách osvětlovací a odkládací výklenky, v jednom případě snad také doklad závorové kapsy v místě vzestupné chodbičky, která mohla být pravděpodobně vlastním vstupem do podzemí. Na původní kvalitu odvětrání objektu upozorňuje dočervena opálená klenba osvětlovací niky s minimálním náznakem očazení. Ve zbytcích původních chodeb byly identifikovány stopy po kopacím náčiní, kterým mohl být rýček či plochá motyka o šíři břitu 13 cm. Propad lochu je zmiňován i na sousední parcele, vzdálené od stávajícího objektu cca 50-70 m. Podle technologie a dalších stavebních prvků lze loch zařadit mezi objekty středověkého stáří a spojit jej se zaniklou vsí Bohumělicemi, která je poprvé zmiňována r. 1298 a naposledy uváděna jako pustá r. 1440. Náš předpoklad podporují nálezy středověké keramiky na poli v okolí propadu.

autor: PetrK