Výroční Petzold 15.2.2014

Zdař Bůh všichni kopáči! U příležitosti výroční schůze ZO 1-11 Barrandien proběhne dne 15.2.2014 v sobotu v Petzoldovo jeskyních masívnější akce, kdy bude atakován rekord …

2013

23.11.2013 – Na přelomu listopadu a prosince se chystá akční jádro ZO Zlatý kůň na pracovně-exkursní miniexpedici na Slovensko. Převážná část programu se bude odehrávat …