Na první pohled

Vilémovická Venuše v muzeu speleologie Na první pohled celkem nenápadná obec Vilémovice leží zhruba od poloviny třináctého století v Moravském krasu na okraji Harbešské plošiny …

Chcete pohlédnout znovu

Chcete pohlédnout znovu z dnes už historického spodního můstku do propasti Macocha? Tato možnost opravdu existuje. Ke zhlédnuti světoznámé propasti z historického torza můstku stačí …

VILÉMOVICE

Vilémovice, ves 3 km sz. od Jedovnice ve žlíbku náhorní roviny (530 m v.), skloněném do Suchého žleba. R. 1846 bylo zde 68 domů s …

SUCHÝ ŽLEB

Za Skalským mlýnem odbočuje od říčky Punkvy zajímavý Su chý Ž1eb, vytvořeny vodami Vilémovskými, Ostrovskými a Rogendorfskými. Odbočuje ve výši 327 m u Skalského mlýna …