Fotografická soutěž

Muzeum Českého krasu v Berouně vyhlašuje fotografickou soutěž ná následující témata : Biodiverzita (fotografie dokumentující rozmanitost přírody Českého krasu, Křivoklátska a Podbrdska) Krajina a těžba …

Mikulášská 2008

V sobotu 6. prosince proběhla tradiční Mikulášská v sále hostince u Farlíků ve Křtinách. Pamětníci z řad jeskyňářů střední části Moravského krasu se sešli po …