TABUĽKA NAJDLHŠÍCH JASKÝŇ NA SLOVENSKU ….stav k 1.4.2008

1 Demänovský
jaskynný systém, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
35 116m  
2 Stratenská jaskyňa- Psie
diery, Spišsko-gemerský kras, Slovensky raj
21 987m  
3 Jaskyňa mŕtvych
netopierov, Nízke Tatry, Ďumbier
    19 260m  
4 Mesačný tieň, Východné
Tatry, Vysoké Tatry
    13 600m  
5 Jaskyňa zlomísk, Nízke
Tatry, Demänovské vrchy
    10 471m  
6 Javorinka, Východné
Tatry, Vysoké Tatry
      8 536m  
7 Hipmanove jaskyne, Nízke
Tatry, Demänovské vrchy
    7 536m  
8 Skalistý potok, Slovensky
kras, Jasovská planina
      6 400m  
9 Domica- Čertova diera,
Slovensky kras, Silická planina
    5 368m  
10 Jaskyňa v Zaskočí,
Nízke Tatry, Demänovské vrchy
      5 034m  
11 Liskovská jaskyňa –
Jaskyňa L-2, Podtatranská kotlina, Chočské vrchy
  4 150m  
12 Štefanová 1, Nízke Tatry,
Demänovské vrchy
      4 092m  
13 Čachtická jaskyňa, Male
Karpaty, Nedze
      3 865m   
14 Belianska jaskyňa,
Východné Tatry, Belianske Tatry
    3 829m  
15 Bystrianska jaskyňa,
Horehronské Podolie, Bystrianske podhorie
  3 320m  
                   
Zdroj Spravodaj 1/2008                  

autor: lukas