Středověké lochy v Milovicích

Již tři pracovní akce proběhly v r. 2007 při výzkumu lochu v Milovicích (okr. Břeclav). Loch byl objeven zcela náhodně při výstavbě kotelny v rodinném domku pana J. Popely. Majitel se krátce po svém objevu spojil s místním zájemcem o historii L. Kapitánem a společně pak informovali o nálezu P. Kubína, archeologa Regionálního muzea v Mikulově. Výsledkem je spolupráce mezi objeviteli lochu, mikulovským archeologem a mnou, jakožto členem ČSS ZO 6-12 Speleologický klub Brno.

V současnosti je délka zamapovaných prostor 22 m. Loch představuje typické středověké podzemní prostory, známé z území jižní Moravy a Dolního Rakouska. Loch byl objeven po odkopání stavební šachty (Materialschacht), na jejímž dně, v hloubce cca 3 m byla sledována nízká, asi 3 m dlouhá horizontální chodbička (Fuchskanal) ve které bylo zjištěno zaústění vertikální studňovité šachty (hl. 3 m), která mohla plnit funkci pasti, případně se tu mohl nacházet nouzový podzemní zdroj vody (Wasserschacht) zásobující loch.

Za spojovací chodbičkou následují tři komůrky (Kämerchen) a pravděpodobně dvě zavalené komory (Kamer). Pod stropy komor a chodeb jsou vyhloubeny, asi s odstupem 1 m, osvětlovací výklenky (Lichtnischen), do kterých se vkládaly keramické kahánky. V souvislosti s defenzivní povahou lochu byly zjištěny tři závorové kapsy, z nichž jedna nese stopy násilného protržení. Z koncových závalů byla získána kolekce zlomků keramiky z 15. stol. Archeologický a speleologický výzkum lochu stále probíhá.
kos, 13. 3. 2007 13:03

autor: admin1