Středověká podzemní chodba v Zaječí


V sobotu 3.2.2007 jsem se dostal s P. Kubínem (Regionální muzeum v Mikulově), farářem z Rakvic a několika dalšími dobrodruhy k průzkumu podzemních chodeb v Přítlukách a v Zaječí. V Přítlukách pod farou to byly pouze opuštěné barokní vinné sklepy, ale v Zaječí to stálo za to.

Podzemní chodba pod kostelem v ZaječíZe sklepení bývalé fary S od kostela, se nám podařilo těsným průlezem vniknout do kopaných chodeb v poměrně nestabilních horninách flyše. Po překonání menšího závalu, jsme prolezli do asi 35 m dlouhé klikatící se chodby (místy obezděné pískovcovým kamenem na jíl), která končila zavalenou kamenem klenutou chodbičkou, a to někde pod lodí kostela sv. Jana Křtitele (dle mé dokumentace). Během měření jsem osobně slyšel zvuk varhan z kostela, takže to asi tak nějak bude. Ve stěnách chodeb jsou systémy malých osvětlovacích výklenků, jeden větrací kanál a větší niky (tedy něco na způsob lochu). Jediný nápis na stěně je z roku 1964. Zajímavostí je hrob porušený chodbou, do které vnikla stropem voda a rozplavila kosti po značné ploše chodeb. Mám dojem, že hrob byl součástí staršího hřbitova, který je v současnosti pod zástavbou kostela. Momentálně sháním historické údaje o obci a kostelu. Byl skutečně opevněný zdí, nebo jen vybaven střílnami? Pokud jsou pravdivé zmínky o objevu chodby za oltářem a mezi kostelem a školou, tak by zde bylo podobných chodeb více. Myslím si, že podle lokálních vyzdívek a zazdívek, mohou být chodby staršího a novějšího založení. Starší fáze snad ze 13.-14. stol., novější z poč. 16. stol., kdy byl postaven pozdně gotický kostel na místě staršího kostela. Využití chodeb mohlo být podobné jako v nedalekém Kurdějově, sytém ale nedosahuje tak velkých dimenzí! Chodba je přístupná po domluvě s majitelem bývalé fary. Délka zaměřených chodeb se blíží 40 m.

autor: PetrK