Správa o činnosti rok 2006

2006

 

V tomto roku sme si pripomenuli 50. výročie objavenia Čachtickej
jaskyne. Členovia OS sa venovali zorganizovaniu výročnej akcie v lokalite Hladového
prameňa. Pri tejto príležitosti sa odstránila zosypaná sutina, ktorá zatarasila
vchod do vyvieračky. Neskôr sa predlžila klenba nad vchodom a zabetónovali
sa obvodové múriky prístupového chodníka, aby sa predišlo ďalšiemu zosuvu. Počas výročnej akcie, na ktorú boli
pozvaní hostia z iných oblastných skupín i zo zahraničia. Martin
Sluka prednášal o vzniku a objave jaskynného systému Čachtickej
jaskyne. Okrem jeho mapy si účastníci podujatia prezreli historické fotografie,
mapy a snímky Čachtického krasu.
Členovia čachtickej skupiny ďalej vykonávali prieskumné a objaviteľské
práce v jaskyniach Landrovecká, Beckovská a Čachtická, sondách Bodavka,
Švagrov, Jesenského duby a i. Našli sa nové lokality s možnosťami postupu
a objavenia podzemných priestorov.

 

Ján Pažitný, tajomník OS

autor: admin1