Spolupráce se ZO 6-14 Suchý žleb

V současnosti probíhá výpomoc ZO Suchý žleb při mapování nově objevených prostor jeskyně Svážná studna v Lažáneckém žlebu. Výsledky mapování budou předloženy veřejnosti ve sborníku letošního Speleofóra. Mapování se za naši ZO zúčastnili Kos, Kučera a Nováček. Jedna mapovací akce proběhla dokonce v rámci jeskyňářského týdne SSS (P. Magdolen). Mapování zajišťuje Z. Dvořák ve spolupráci s J. Otavou a O. Šimíčkem.

autor: Redakce