Spolupráce na severu…

Přijal jsem Franciho pozvání na pracovní a společenskou akci ZO 6-25 Pustý žleb…Činnost byla zaměřena na rozebrání materiálu(žebříků,hadic,kabelů) a vytažení na povrch z jeskyně Sloupské vintoky.

Akce byla úspěšná a po ní proběhly exkurze do jeskyní – Propast u obrázku, Sloupského koridoru, Suchdolského ponoru, Němcových jeskyní a Závrtu u hrušky. Celý víkend jsme dodržovali pitný režim se skvělou Plzní a naslouchali Švorcákovu muzikantskému umění. Děkuji svému jižanskému souputníkovi Jožovi Krojerovi za společnost a hlavně Francimu za příjemný víkend 🙂
kuca, 6. 8. 2007 10:08

autor: admin1