Speleodeň

Dnes 4. októbra sa uskutočnila pracovná akcia v novoobjavenej jaskyni. Okolo 07:00 ráno sme dorazili na miesto. Po obhliadnutí terénu sme ešte pred akciou uskutočnili povrchovku. Okolie je veľmi zarastené…a skalnaté. Vytvorili sme rojnicu v počte troch osôb a išlo sa na prieskum. Výsledkom sú asi 3 nové jaskyne typického riečneho pôvodu a tvaru. Ich aktuálna dĺžka je od 3 do 10m. Po hodine sa brodenia cez kríky a všelijaké skalky sa ide pracovať do jaskyne, ktorá bola objavená asi pred týždňom. Jaskyňa je, alebo bola riečneho typu. Z časti je poškodená buď tektonikou alebo bývalí my neďalekými prácami v lome. Dá sa do nej zostúpiť 2 vchodmi, ktoré sú vzdušnou čiarou asi 8m od seba. Ako prvé miesto dnešnej pracovnej akcie sa určilo miesto na konci jaskyne v závale, postup bol asi 1m. Pre ne perspektívu sme sa presunuli do ďalšej časti jaskyne. Kýble s hlinou a sutinou len tak lietali… Postup na tomto mieste bol asi 1m do hĺbky a asi 1m dopredu. Toto miesto sme určili ako cieľ našej ďalšej akcie. Akcia sa končila zhruba o 14:00 a zúčastnili sa jej traja jaskyniari.

Lukáš K.  OS Čachtice

Fotografie z akcie sú v albume  Víkend 🙂

autor: admin1