Speleoaction

Sobota 21.7.2008 sme zaútočili na jaskyne Čachtická a jaskyňa Landrovec. Na jaskyni Landrovec v zložení L.Kubičina, P.Pospíšil, P.Magdolen-SK Bratislava. Naším cieľom bolo domapovať novo vykopané a objavené časti jaskyne. Zmapovali sme zhruba 30m jaskynných priestorov čím je celková dĺžka jaskyne vyše 330m. Asi o 17:00 som sa presunul k Čachtickej jaskyni kde pracovali L.Vince, L.Vince ml. a M.Macho ktorí osádzali rebríky vo vstupných častiach jaskyne.

 

Nedeľa 22.7.2008 sme v doobedňajších hodinách zostúpili do Čachtickej jaskyne kde sme dostrojovali vstupné časti jaskyne a ďalej sme upravovali prehliadkovú trasu za Veľkou puklinou smerom do Vysokého dómu. Okolo 13:00 sme vyšli z jaskyne a išli sme preskúmať novo objavenú lokalitu kúsok od Čachtickej jaskyne. Neďaleko skalného radu sme našli pár miest ktoré sa čerstvo prepadajú. Ďalej sme zišli k sonde Megero a starej sonde Macfaden. Na sonde Macfaden sme zaregistrovali čerstvo prepadnuté miesto s ktorého fučí prievan a preto je ďalším nádejným miestom naše ho ďalšieho prieskumu.

autor: admin1