Speleo Rumbál

Tradiční únorová událost Speleo Rumbál se letos přesouvá ze Sloupu do kulturního domu v Holštejně. Koná se dne 26. února od 20:00 a pořádá a zve opět tradičně základní organizace ČSS ZO 6-16 Tartaros.

K tanci a poslechu zahraje "MLHA" a jako zpestření programu vysotupí skupina historického šermu "Rytíři Země zubra".Bude losována bohatá tombola.

Doporučen je společenský oděv… nebo alespoň slušný oděv s vázankou. Pro neznalé kravata.  Vstupné 100,- Kč.

autor: krtek