South Of Heaven : Fallerstein Stollen… alias LEWEL II. (mine diving)

Takřka pravidelně, několikrát
do roka, vyrážíme na jižní oblast sudetského území zvané South Of Heaven
katastr číslo 3/014b., čili území Bavorska zasahující z malé části do Čech.
Velmi bohaté území na historické podzemí, nás vždy silně přitahovalo a to díky
především zatopeným podzemním pasážím, které zde takřka silně převažují. Zde se
snažíme o zmapování a vyvázání zatopených částí SDD, které pomalu zachází
v zapomenutí.  Bohužel díky politické
situaci, nemohu podrobně popsat blíže lokalitu či přesné souřadnice nebo přesnější
polohu samotné Fallerstein Stollen. Za pochopení částečné imunity velmi děkuji.

 

Trocha historie a ložiskových
poměrů.

Ložisko živce je tvořeno
pegmatitovou žilou směrné délky cca 530 m o nepravé mocnosti 15-20m. Směr žíly je
východ-západ, úklon 26-34°k severu. Ložisko je uloženo v bazických
magmatických horninách poběžovického masívu.

V roce 1966 byla na
základě pozitivního geologického průzkumu na ložisku zahájena těžba povrchovým
lomem o rozměrech cca 150×50 m, hloubka 10-15 m. V letech 1968-1971 bylo ložisko
otevřeno úpadnicí na prvním patře. Úpadnice je zaražena na dně lomu a rozfárání
prvního patra je v hloubce cca 8
m pod dnem lomu. Vlastní těžba probíhala komorováním ze
sledné chodby 110 m
na východ od úpadnice a 70 m
na západ. V dalších letech byla úpadnice prodlužena na úroveň druhého
patra v hloubce 18 m
pod dnem lomu. Dobývací práce probíhaly obdobně ve směru žíly, 80 m na východ a 175 m na západ od hlavní
úpadnice.

V roce 1975 byla těžba
ukončena, vchod do úpadnice zastřelen a lom částečně zasypán hlušinovým
materiálem.

 

Dnešní stav:

V dnešní době je důl
přístupný ve dvou závalem oddělených úsecích.

Do prvního „západního" se
vchází úklonnou prorážkou ze dna lomu na chodbu 1. patra. Odtud se dá po
prvním patře dojít k hlavní úpadnici, která zpřístupňuje zcela zatopené 2.
patro dolu. Hlavní chodba druhého patra prochází přes těžební komory
s volnou hladinou vody do dnes zjištěné vzdálenosti cca 80 m od úpadnice
s možností další prolongace…

Východní úsek je otevřen
propadem těžební komory na prvním patře. Zde je přístupný úsek komory se
zachovalými pilíři. Do tohoto prostoru ústí z povrchu svislý komín. Dále
z tohoto prostoru pokračuje sledná chodba se zbytky výdřevy končící
čelbou. Na komoru prvního patra plynule navazuje komora druhého horizontu
s volnou hladinou vody.

Dive data :

Převážnou část podvodních prací
doposavad odvedl Tomáš „Brutusák", který zde uskutečnil 15 sólo ponorů. Díky ne
pravidelné dobré viditelnosti, která je zde vzácná jako šafrán, se mu podařilo
vyvázat 115 m.
fixu. Několik ponorů, bylo provedeno za viditelnosti 1 až 0 m. Díky období sucha se
viditelnost značně zlepšila a dosahovala na poslední akci cca.10 m. A právě
díky parádní viditelnosti, která panovala na poslední akci, byla nalezena nová
chodba, která pokračuje min. 80
m. Na další výpravě bude hlavním úkolem vyvázání a
průzkum nových nalezených pasáží. Je nutno podotknout, že na zatopené cestě se
nachází dvě suché části, v kterých zatím nebyla zjištěna koncentrace
kyslíku, kterou zjistíme na příští akci pro případ provizorního postupového stanoviště,
pomocí oximetru Gas Alert Micro.  Teplota
vody činní 6 °C.
Ponor je mělký, ve směru čistě horizontálním s max. hloubkou 4 m. Hornina je v několika
pasážích silně narušena a jsou místy tvořeny částečné závaly, které při ponoru
drobet děsí. Přípravy jsou jaksi jednoduché…a to ponechat mozek doma (jasňačka,
je to prdel-pouze přirovnání!..pro rejpaly…fuck). No a samotný transport
materiálu je doslova agónie.

Akce LEWEL dive se zúčastnili :

Tomáš „Brutusák", Ivan „dědek",
Roma „Mrtváků a Venca „jižanskej Pandrhola"

Zdař
Bůh

Ivan
„Dědek"

autor: ivan.KLE.