Skeletons Of Society 2.mise „Objev a úspěch aneb Den D Zlomení Biče“ (Mine Diving)

Léto je tady a nastala ta pravá
chvíle se vrátit do naší  vodní lokality
Skeletons Of  Society  a pokračovat v průzkumných pracích dál.
Klasicky nás již od rána doprovázel slušně vydatný déšť. Co se týče počasí,
máme pravidelnou smůlu. Bestie Mrakomar je na nás vyloženě nasazený. My jsme
Guáno, takže  nás už víc nikdo nemůže
nas..t  a pod vodou je to stejně jedno.

Dle nových informací, které nám
pustil jeden velmi starý místní muž, tak zde byla těžba zastavena roku 1929.
Dle starých povídaček by měl být důl slušně rozsáhlý. Byli jsme taktéž
upozorněni na možný výskyt naházených zbraní z druhé světové války. Naše
nadšení stoupalo prudce vzhůru!

Pro menší počet zúčastněných
Guános, byl zvolen pouze vstup č. 1 „Pláž Omaha". Voda měla oproti poslední
misi příjemných 9° C. Pod 6 m
klesala na 6° C, ale i to je v pohodě. Průzkum začal již v nástupní
chodbě (délka 9 m.).
Zde byl díky počáteční dobré viditelnosti po levé straně objeven středně velký
dóm „Rympimpimpák" (hloubka max. 8,5
m.) s náznakem chodby, která je bohužel na vstupu
zavalena. Pro detailní domlouvání  na
další postup byla zvolena  „Šumachr kóta"
(v letním období hloubka 1,9 m.),
která se nachází v hlavním propadu „Kraví Oko".  Velmi lákavé a nadějné místo bylo po levé
straně kamenného pilíře.  Tam směřovala
naše první cesta a první naděje. A hle další objevné prostory!!! Nadšení!!!
Následovalo pozvolné klesání do hloubky  9 m., kde jsme se ocitli
v dómu „Orgasmatrons"  7 x 8 m. I přes velmi opatrný a
pomalý  postup se  viditelnost snižovala velmi rychle. Po 10 minutách
průzkumu, doslova po hmatu nachází Roman "Mrtvák" nepatrný vstup do chodby
„Prašivkova chodba". Protažením se zúženým vstupem jsme se všichni postupně
ocitli v zachovalé chodbě (šířka 1,5 m , víška 2 m ). Délka je zatím
prozkoumána do 25 m.
Viditelnost takřka nulová.  Díky malé
kapacitě bubínku, jsme byli nuceni se vrátit. Bohužel velký bubínek zůstal
doma..(bez komentáře). Na cestě zpět v dómu „Orgasmatrons", byla naprostou
náhodou nalezena úzká chodba, která vede do dómu „Rympimpimpák" .
S dvojčetem není možné prolézt. Pro zdolání chodby je nutné použít
konfiguraci Sidemount a obě lahve tlačit před sebou. Zpáteční cesta na „Šumachr
kótu" byla zdolána naprosto poslepu, díky hmatu a vodící šňůře.

Další postup průzkumu mířil na
východní stranu pod  bývalý odvětrávací
komín. Zde byly objeveny dvě další cesty postupu dál. První je „Bílá Okurka"
v hloubce  8,6 m. Je zde náznak na
chodbu,  jejíž vstup je velmi zúžený a
z velké části zavalen, pokračování má, ale chce to vyndat mozek do pryč…
Druhá cesta byla lákavější a o hodně příjemnější. Z velkého a prostorného
dómu „Bota" , v jeho zadní části, vede přímo kolmo velká šachta "kross-prc-schachtt"
kamsi do hloubky. Ponor  i přes nulovou
viditelnost pokračoval do 13,5
m hloubky, kde  je
šachta zakončena  suťovitým, kolmým dnem.
Dále následuje pravděpodobně horizontální chodba. Bohužel, to nemohu potvrdit.
Průzkum dna a stěn byl prováděn pouze hmatem. A tak je silně možné, že došlo k
„přehlédnutí" malého vstupu. Návrat do teplejší  hloubky přišel vhod. Jako poslední část dolu
byla prozkoumána severní větev. Zde se nachází opět suťovitý vstup zvaný
„Hnusák" (hloubka na vstupu 7,5
m). Úzký vstup se pomalu rozšiřuje do větších rozměrů po
všech stranách a hloubka zde klesá. Mám takový dojem , že tam dál je velká hala
z dalšími postupy. Avšak, zde byl ponor ukončen. Docházel vzduch a morál
na další práce či srandu. Nastal čas návratu.

Závěr. I přes letní období je
voda velmi chladná a dosti zapáchá. To je hlavně díky tlejícímu dřevu a
občasnému pádu zbloudilého zvířátka do vody. Snad díky těmto nepříjemným podmínkám,
jsem dostal druhý den do uch slušnou infekci doprovázenou šílenou bolestí.
Bohužel, taková je daň. Celkově ponor hodnotím jako velmi zdařilý úspěch,  plný nových objevů a proto dávám oba palce na
horu. Některé cesty jsme ponechali vyvázané na příští misi. Taktéž jsme
ponechali vodě předměty spojené s dolování i mimo něj (např."x" předměty,
cedule s německými nápisy -zákaz vstupu a pod). Fotodokumentace byla díky
špatné viditelnosti velmi obtížná a tak se spíše více točilo na kameru. Záběry
jsou dosti děsivé a tak se mnohé muselo vystříhat pro oko veřejnosti.

Video z akce je zde: www.youtube.com/watch?v=LvLN3H9W-6U

SKELETONS
OF SOCIETY 2. Mise
 „Objev
a úspěch aneb Den D Zlomení Biče"
se zúčastnili tito Guános :

Potápěči (Team-bezmoci), dokumentace pod vodou : Ivan
„dědek" , Roman „Mrtvák" , Honza „Sadam"

Technické zabezpečení, dokumentace povrch : Tonda „Kozlík"
ST, Tomáš „Ajfel"

Zdař bůh

Ivan „dědek"

autor: ivan.KLE.