Seznam členů skupiny

předseda         : Jan Vaněk  

místopředseda: Ivan
Kletečka

členové           :

Luboš Modrovič, Zdeněk Zmeškal,
Magda Zmeškalová, Petr Slabý, Vladimír Lipták, Vojtěch Čermák,
Gabriela  Slaninová,
Dušan Uhlík, Jindřich
Lát, Monika Thumová, Jaromír Bartoš, Milan Vaněček, Miroslav Marek, Antoník Kozel, Antonín Kozel ml., Tomáš Mika

autor: Ajfel