Setkání s historií

18.10.2014 od 15:00 proběhne v salonku restaurace U Hulanů (U nádraží) v obci Srbsko neformální beseda. Karel Žák poreferuje o zajímavých informacích z pozůstalosti nedávno zemřelého profesora Vladimíra Homoly, proběhne videoprojekce dokumentu "FERRY", jehož hlavním aktérem není nikdo menší, než českokrasový nestor František Skřivánek. Kdokoliv z příchozích má též volné pole působnosti a může přispět svými materiály a vzpomínkami k tématu "historie jeskynního bádání" – projektor a počítač budou k dispozici.

Na akci zve Karel Ryšánek a Speleoklub Praha. 

autor: speleology