Setkání jeskyňářů na Tetíně

Po deseti letech konání této akce jsme se rozhodli další pořádání setkání na Tetíně přerušit a poskytnout prostor kolegům z dalších ZO ČSS. Přijeďte na zatím poslední Setkání jeskyňářů v Českém krasu na Tetíně. Zdař Bůh!

Pokud byste měli něco zajímavého k promítání, rozhodně to přivezte s sebou, ještě lepší by bylo ozvat se předem.Optimální délka příspěvku je do 15 minut. Zájemci, kteří chtějí prezentovat své příspěvky na Tetínském setkání, nechť se obrátí na Martina Majera, telefon: 736 486 387, e-mail: tetin@speleo.cz

PROGRAM:

pátek 2. 10. 2009
– od 18:00 – příjezd prvních nedočkavců a kolegů z dalekých zemí, ubytování je třeba ředem domluvit
sobota 3. 10. 2009
– exkurze nebudou tentokrát organizovány, do si co předem domluví, to uvidí 🙂
– 16:00 instalace výstavky fotografií
– cca od 17:00 projekce fotek, filmů a prezentací, společná zábava, výstava otografií

V průběhu soboty (od 16:00 do konce promítání) bude v sále kulturního domu ke hlédnutí výstavka fotografií s tématem »Podzemí«.

Podmínkou pro vystavení snímků je dodržení tématu a formát fotografie minimálně 20×30 cm. Fotografie budou autoři moci instalovat od 16:00, pomocí kolíčků na prádlo na připravené šňůry, stoly a nástěnky v sále kulturního domu. Dotazy k výstavce zodpoví Martin Majer, tel: 736 486 387, tetin@speleo.cz

 Stravování a občerstvení:
V budově kulturního domu se nachází restaurace s denní nabídkou teplých jídel. Od cca 16:00 bude v přísálí otevřený bar. V obci se nachází prodejna potravin. Další restaurace jsou v Berouně (2km), nebo v Srbsku (3,5km).

 Ubytování:
Bude možné přespat v sokolovně ve vlastních spacácích. K dispozici jsou toalety a sprchy. Dejte prosím vědět předem Michalu Hejnovi, telefon: 602 284 700, e-mail: tetin@speleo.cz

 

 Kontakty:

Vstupné dobrovolné.

 

 

autor: krtek