Šachta do Nové Ochozské?

V úterý 6.2.07 jsme obdrželi od RNDr. Jana Himmela a od Správy CHKO MK v Blansku vyjádření k našemu záměru vybudovat šachtu do Nové Ochozské j. a to formou opětovné otvírky bývalého pracoviště ZO 6-11 Královopolská v prostoru bývalého lomu poblíž Hostěnického propadání II.

Jedná se o tzv. "ventarolu nad popadáním Hostěnického potoka", která byla zkoumána někdy před 23 lety (A. Tůma – písemné sdělení). Tehdy se stala oficiálním pracovištěm ZO 6-11 Královopolská a po dobu několika málo víkendů na ní pracovali tehdejší členové Královopolské A. Tůma, V. Brauner a J. Novotný (více archiv ZO 6-11 Královopolská). Pamětník A. Tůma se zmiňuje, že byla prokopnuta krátká vstupní šachtička (cca 1m) do malého dómku v balvanité suti (objem cca 1x1x1m). Odtud pokračovaly dolů neprůlezné úžiny. Vstupní šachtička byla zakonzervována ucpáním velkými dřevěnými poleny a lokalita uvedena do původního stavu.

Vyjádření ZO 6-11 Královopolská:
Vaše iniciativa otevřít konec Nové Ochozské shora je zajímavá. Před mnoha lety jsme o tom rovněž uvažovali, ale dodavatelským způsobem. Nikoho jsme však na tuto otvírku nemohli v nutném krátkém termínu zajistit. Pak jsme pracovali opětovně "zdola" a závěry v otázce možné prolongace chodbou Sifonovou přes III.sifon nejsou povzbudivé (viz článek Odzáhadněné "záhady"). Avšak dala by se více ověřit jiná místa, včetně řešení problému způsobu vyústění Nové Ochozské do Hostěnického údolí. Je tu pouze velké riziko, že namáhaná práce při hloubení šachty 25 – 35 m hluboké od úrovně propadání by nemusela být úspěšná pro nové objevy. Význam by ovšem měla nezaměnitelný pro možnost sledování pohybu vod v těchto místech. Se šachtou souhlasíme.
RNDr. Jan Himmel (5.2.2007)

Vyjádření Správy CHKO MK:
1.) Především jsem rád, že obě skupiny (Speleologický klub Brno a Královopolská) spolu bezproblémově komunikují. Je to přesně podle představ Správy a bohužel není tomu tak v Moravském krasu všude. Příkladnou je činnost obou skupin doslova vedle sebe na velmi malém území. Dovoluji si poděkovat za vstřícnost právě jeskyňářům z Královopolské, jmenovitě Honzovi Himmelovi.
2.) Principielně Správa šachtu podporuje jak z důvodů ochranářských, tak bezpečnostních. Zamlouvá se mi samostatnost, rep. oddělenost uvažovaného pracoviště od větší části Ochozské jeskyně (předěl Nouackhův sifon).
3.) Teď to nejdůležitější: chtěl bych, aby při případném uvedení do literatury byla vyjasněna historie lokality.
Tonda Tůma (6.2.2007)
kos, 7. 2. 2007 12:02

autor: admin1