Rozcestník. Jižní část Moravského krasu.

Rozcestník.
Na snímku je pohled na jednu z nejdůležitějších křižovatek cest v Jižní části Moravského krasu. Rozcestník v Údolí Říčky. Pohled je z cesty, která prochází od Brna – Líšně Mariánským údolím, kolem všech rybníků, mlýnů, Výtoku Říčky, Kaprálovy studánky a restaurací, které se na této trase nachází. Nikde neopouští vodní tok Říčku.
Z toho důvodu jsem si vybral tento rozcestník u kterého budou začínat, nebo končit popisované vycházky do Údolí Říčky.

Z pohledu jak je vidět na snímku vlevo vede modře značená cesta přes Ochozský žlíbek do Ochozu k ObÚ. Zde je i autobusová zastávka linky 202 a v některých případech i linky 201.

Vpravo vede žlutě značená cesta kolem výstupové cesty do Jeskyně Pekárna přes Kamenný žlíbek kolem Hostěnického propadání do Hostěnic chaty. Zde se také nachází autobusová zastávka linky 202.

Přímo vede zeleně značená cesta kolem Jeskyně Ochozské, Netopýrka, Švédův stolu a Hádecké estavely k Rybníku Pod Hádkem. Autobusová zastávka Ochoz, myslivna pod Hádkem linky 202 je vzdálená od rybníku asi 200 metrů.

Bližší informace o vycházkách a autobusovém spojení s Brnem najdete: Menu – Trasovník.


Jan Rusňák.

autor: Jan Rusňák