Řičánkova skala

V úterý 27.2.07 jsme v 9.00 hod. provedli s P. Nováčkem dokumentaci bývalého pracoviště ZO 6-11 Královopolská ve ventarole u Hostěnického propadání II. Při předešlé akci byla sonda ventaroly opět otevřena a fotograficky zdokumentována (J. Beránek). Jeskyně je nyní dlouhá 10 m. Na počest svých historických bjevitelů z 19. stol. byla pojmenována "Řičánkova skala".

Vchod do jeskyně, původně ucpaný poleny a zasypaný hlínou členy ZO 6-11 Královoplská, se nachází na temeni nevysokého chobotu, pod necelých 10 m vysokou skálou "Troják" ve Vilémově údolíčku. Dutina říceného charakteru je tvořena chodbou mezi zaklíněnými skalními bloky. Na konci chodby je neprůlezný trativod v celistvějších blocích, kde je cítit výrazný průvan. Nad trativodem visí v komíně zával tvořený ostrohranným kamením, uhlíky a kusy propálené hlíny. Komín je asi pozůstatkem propástky, kterou prozkoumal v roce 1864 dr. M. Kříž. Komín jsme po něm nazvali "Křížův" a je to zřejmě ona propástka, kterou po několik let zavážela odpadem a sutí z blízké vápenické pece a kamením z lomu rodina Řičánků z Hostěnic (2. pol. 19. stol.). Více se dozvíte v článku J. Pokorného Vilémovo údolíčko a Ochozská jeskyně:www.speleo.cz/soubory/speleo/sp23/index.htm).
kos, 27. 2. 2007 14:02

autor: admin1