Rekognoskační akce ve Staré a Nové BS 25.4. 2012

Ve středu 25.4. 2012 jsme s Maruškou, za doprovodu Aleše Pekárka a jeho syna Michala navštívili Starou a Novou BS. Účelem této akce bylo seznámení se s vertikálami v těchto částech systému. V průběhu několika hodin, během kterých jsme úsek od vstupu do Velké síně prošli, nás Aleš seznámil s polohou většiny těchto vertikál, o mnoha z nich nám podal zajímavé, pro nás zatím neznámé informace. Součástí této akce byla i exkurze v Bohlerově chodbě, zakončené Studňoivitým komínem.

autor: Hadař