Registrace krasových jevů v Západním lomu Mokrá na et. 410

Registrace krasových jevů v Západním lomu Mokrá 2007

Ve středu 10.10.07 jsem obdržel v ranních hodinách od prof. R. Musila telefonát, v němž mi sdělil, že v prostoru aktivní těžby Západního lomu Mokrá objevil při stěně na dně etáže mohutný krápník. V okolí pak popsal zajímavé šedozelené jíly a zbytky horizontální jeskyně, která byla údajně již odtěžena. Dále mě upozornil na existenci čerstvého propadu, který objevil opodál při úpatí skalní stěny.

Asi o hodinu později jsem se na místo nálezu dostavil osobně, společně s p. Pavelkou. Ukázalo se, že se jedná o nejvyší etáž Západního lomu, se stěnou vysokou cca 15 m. Na dně etáže byla patrná celá řada prohlubní, které zcela zřetelně signalizovaly existencí nestabilního podloží – pravděpod. pokračování Mokrské jeskyně (Východní větev?). Při úpatí etáže byly nahromaděny v odvalu bloky zkrasovělých balvanů a kusy šedozeleného jílů. Stěny jeskynní chodby nebyly patrné, až na několik škrapů na obnažených puklinách. Nejzajímavější věcí je nepochybně propad, který se nacházel opodál. Mezi nápadně vystupujícími sklaními bloky byl patrný otvor v poměrně drobně nadrcených kamenech až štěrcích, jehož průměr činil cca 0,8 – 1 m a hloubka cca 50 – 70 cm. Zde by bylo možné provést zjišťovací sondáž. V sobotu 13.10.07 provedl v propadu sondážní výkop Honza Beránek, kterej nejspíš v hloubce cca 1 m dosáhl podstropní partie Mokrské j. Místo výzkumu raději ohradil páskou, aby nebylo zničeno během těžby. Provedl navíc fotografickou dokumentaci a propad zaměřil GPS. V neděli 14.10.07 provedl kresebnou dokumentaci P. Kos, který zjistil v okolí zbytky původní kaverny se sintry, vyplněné zelenými jíly. O situaci byl informován i P. Bosák. V úterý 16.10.07 byla během večerní akce sonda výrazně prohloubena (Nováček, Šanda, Harna, Kos) a lokalizována zaštěrkovaná kaverna ve žlutooranžových jílech, která upadá šikmo do masivu. Během následného odstřelu sousední stěny byla naše sonda zavalena. 27.10.07 provedena dokumentace a zaměření fragmentu propástky v ssv. části Západního lomu na et. 410 (ke Studénčnému žl.) a Keithovy propasti ve stejnojmenném lomu u vrátnice.
kos, 10. 10. 2007 13:10

autor: admin1